2015. október 21., szerda

John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 13.

3:7. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki.

Filadelfia városa 40 km-re volt Szárdisztól délkeleti irányban. Környékét mezőgazdasági termékeiről ismerték, de földrengések sújtották, melyek többször is elpusztították a várost, legutoljára Kr.u. 37. körül. A várost Pergamon Attalus Philadelphus nevű királyról nevezték el, ő építette. A „Philadelphus” név hasonló a görög philadelphia szóhoz, aminek jelentése: „testvérszeretet” és hétszer fordul elő a Bibliában (Róm 12:10; IThessz 4:9; Zsid 13:1; lPt 1:22; 2Pt 1:7 kétszer, Jel 3:7).

Csak ebben az esetben vonatkozik magára a városra. A városban a keresztény tanúságtétel ebben az évszázadban is folytatódik.

A Messiás úgy jellemzi önmagát, mint aki a szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és aki képes kinyitni vagy becsukni egy ajtót, amit senki más nem tud kinyit­ni vagy becsukni. Krisztus szentsége gyakori igazság a Szentírásban (lPt 1:15), és mert Ő szent, méltó is arra, hogy megítélje a filadelfiai gyülekezet szellemi életét. A „Dávid kulcsa” kifejezés valószínűleg az Ézs 22:22-re utal, ahol Dávid házának kul­csát Eljákimnak adták, aki ezután hozzáférhetett a király minden gazdagságához. János úgy jellemezte korábban a Messiást, hogy nála vannak a „halál és pokol kulcsai” (Jel 1:18). De az itteni leírás mintha szellemi kincsekre vonatkozna.

3:8. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

A többi gyülekezethez szóló üzenethez hasonlóan Krisztus kijelenti: tudok cselekedeteidről. Összhangban azzal a hatalmával, amivel ajtókat nyithat ki és zár­hat be (7. v.), kijelenti: íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki nem zárhat be. Nincs feddő beszéd, bár Krisztus ezt mondja: kevés erőd van. De ez a megállapítás lesz az alapja a dicséretének, mely így szól: mégis megtartottad az én igéimet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

3:9.  Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged.

Úgy nevezi a Messiás az ellenségeit, hogy a Sátán zsinagógája (vö. 2:9). Feltehetően olyan zsidók voltak ezek, akik ellene álltak a hívő keresztény bizonyságtételének. A ha­mis vallás mindig félelmetes ellentétben állt az igazi keresztény hittel. De akkor is eljön az a nap, amikor a hit minden ellenségének el kell ismernie az igazságot (vö. Ézs 45:23; Róm 14:11; Fil 2:10-11). Aztán Krisztus kijelenteti: megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged.

Forrás: Bible Knowledge Commentary: Revelation