2015. október 8., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 16.

3. SZABADULÁS AZ AGGODALMASKODÁSTÓL ÉS A RACIONALIZMUSTÓL

Békességet hagyok néktek; az én [saját] békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! [Ne legyetek nyugtalanok, zaklatottak, ne engedjétek meg magatoknak, hogy féljetek, bátortalanok és gyávák és határozatlanok legyetek]
János 14:27

A Szentírásból egyértelműen kitűnik, hogy Isten egyetlen dolgot akar, azt, hogy gyermekei megszabaduljanak az aggodalmaskodástól és az érveléstől.

Az Értelmező Szótár a következőképpen határozza meg az „aggódik” szó jelentését: gyötörni magát valakinek kínzó gondolatokkal; félelemmel, gonddal átszőtt nyugtalan és szorongó lelkiállapot. Általában ezek a gondolatok jutnak eszünkbe az aggodalmaskodással kapcsolatban.
De van egy másik meghatározása is a szónak, amit érdemes átgondolni. Ennek a jelentésnek semmi köze mentális vagy érzelmi állapothoz, ez egy fizikai cselekvést jelent: torkon ragad, torkánál fogva ide-oda rángat, cibál, tépáz, harapdál, marcangol.

Biztosan láttatok már kutyát vagy macskát, amikor egy kisebb állatot a szájába kap, és marcangolja, harapdálja. Ha ezt spirituális síkra vetítjük, láthatjuk, hogy az ördög hogyan próbálja elrabolni tőlünk a békességet, amit Jézus ránk hagyott, torkon ragadva bennünket, cibálva, marcangolva mindaddig, amíg be nem hódolunk neki.

Tehát az aggodalom nemcsak egy olyan dolog, amit magunknak okozunk, ez egy olyan dolog is, amit az ellenségünk okoz nekünk – ha engedjük.

A másik szó, amivel ebben a fejezetben foglalkozunk, az racionalizmus. Ennek a szónak nem találtam igazán jó magyarázatát az értelmező szótárban, ezért inkább a saját magyarázatomat osztom meg veletek. Nekem a „racionalizmus” szó azt jelenti, hogy az agyunk állandóan egy és ugyanazon dolog körül forog, amit próbálunk megismerni és megérteni, tényekkel megindokolni

Nem ezt csináljuk, amikor folyton valami probléma körül járnak a gondolataink? Amikor valami foglalkoztat bennünket, nem ezt forgatjuk állandóan az agyunkban, állandóan valami megoldást vagy választ keresve?

Bár az aggodalom negatív és teljesen értelmetlen dolog, mert semmi jó nem származik belőle, a racionális gondolkodás látszólag pozitív és produktív. Úgy érezhetjük, megtaláltuk a választ a kérdésünkre. Egyfajta nyugalom lesz úrrá rajtunk, mert úgy érezzük, megtaláltuk a módját annak, hogy a minket aggasztó helyzetet megoldjuk. De ez általában egy látszólagos békesség, nem tart sokáig, mert a saját értelmünkre támaszkodva próbálunk megoldani valamit, ahelyett, hogy az Úrra támaszkodnánk.

Fordította: Berényi Irén