2015. október 15., csütörtök

David Yonggi Cho - Az Úr imája - A visszatérő Jézus 6.

4. Az egyház az utolsó napokban

Milyen lesz az egyház állapota a világ végén? Ahogy egyre jobban közeledik a vég, nagyon sokan feladják hitüket és kimennek a világba. "A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. "(lTim 4,1)

Manapság nagyon sok ember figyel a hitető szellemekre és a gonosz szellemek tanításaira: némelyek tagadják Jézus szűztől születését, a meny és a pokol valóságát; azt állítják, hogy a legjobb út az igazi kereszténység gyakorlásához a jóléti társadalom megteremtése. Mások pedig Messiásnak hívják magukat, démonok szavára figyelnek, és helyt adnak a megtévesztő szellemeknek.

Az egyház, a Krisztus teste azonban még az ilyen zűrzavaros időkben is teljesedjen be Szent Szellemmel, tartsa magát szilárdan a Jézus Krisztusba vetett hitéhez, Ő az út, az igazság és az élet. A Biblia előre megmondja, hogy Isten ki fogja árasztani a Szent Szellemét. Ezt azért teszi, hogy felékesítse menyasszonyát a világ végén.

Jakab azt mondja: „Legyetek azért, atyámfiai béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Íme, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esti esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.” (Jak 5,7.8)

A Szent Szellem korai esője pünkösdkor töltetett ki a felsőházban, a késői eső, a Szent Szellem teljessége pedig napjainkban. A késői eső kitöltetése az 1900-as évek elején kezdődött, ma pedig kilencven év után nemcsak a felekezetek fogadják szívesen a Szent Szellem munkáját köreikben, hanem olyan közösségek is, amelyek eddig elzárkóztak előle. A Szent Szellemnek ezzel a kitöltésével Urunk felékesíti szeretett menyasszonyát és felkészíti őt a mennyre.

„Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban, és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben: Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.“ (Róma 13,11-14)

Olyan korban élünk, amelyben szükséges az éberség, az imádság és a vigyázás. Egyre közelebb kerülünk reménységünk valóra válásához, Isten királyságának az eljöveteléhez.

Amikor azt imádkozod, hogy „tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké", akkor a küszöbön álló Jézust látod lelki szemeid előtt. Gondolj a Szent Szellem kegyelmére és az ítélet trónjára. Légy hálás Isten kegyelméért, mely megadatott neked most az idők végén. Kérd Istentől, hogy az Ő akaratát jelentse ki számodra. Gondolj az új Égre, az új Földre és az új Jeruzsálem aranyló ragyogására. Gondolj azokra a testvéreidre, rokonaidra és szomszédaidra, akik a nagy nyomorúság idején gyötrelmeket élnek majd át, végül pedig örökre a pokolba kerülnek hitetlenségük miatt. Miért Mert ez Isten akarata.