2015. október 1., csütörtök

Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Áldott megtörtség

Észrevetted, hogy az Isten angyalával való híres találkozása után Jákób élete örökre megváltozott? Küzdött, és győzött. De egész életére lesántult. A sántító Jákób egy megtört ember volt. Egész életében azért küzdött, hogy csalással és manipulációval megszerezze Isten áldását. Így szerezte meg testvére, Ézsau áldását. Így csikarta ki az áldást apjától, Izsáktól. De csak miután megtöretett az Úr előtt, akkor mondja azt a Szentírás, hogy megkapta az igazi áldást: Isten áldását (1 Mózes 32:29). 

Nincs okunk sajnálni őt: Jákób megtörve lett áldott Jákób. Ez volt az a Jákób, aki hatalmas pátriárkája és atya lett annak a nemzetnek, amit új nevéről, Izraelnek neveztek el. 

Az utolsó vacsorán Jézus vette a kenyeret, és ezt mondta: „Ez az én testem, amely értetek megtöretik” (1 Kor. 11:24). A megtöretés, amiről itt beszélt, a keresztre feszítés volt, és ez a megtöretés a leghatalmasabb erőt szabadította fel, amit a világ ismer. Pál apostol azt írja a Galata 2:20-ban: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem...” Pál megértette, hogy megtörtsége lehetőséget ad Krisztusnak, hogy rajta keresztül megnyilvánuljon. Barátom, úgy érzed, hogy lesántultál, mint Jákób? Megsebesültél, megtörtél? Egy pillanatra se gondold, hogy ez alkalmatlanná tesz téged! Isten használni akar, és használni akarja az áldott megtörtségedet a maga dicsőségére.