2015. október 22., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 19.

Kegyelem kontra cselekedetek

Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.
Róma 11:6

Pál apostol csupán ennyit mond ebben a részben: a kegyelem és a cselekedetek szöges ellentétben állnak egymással. Nem lehetnek egymás társai, semmi közük nincs egymáshoz.

Másként fogalmazva, a kegyelem és a cselekedetek egymást kizáró fogalmak. Egyik a másik mellett nem létezhet.

Ha te vagy én cselekedetekben vagyunk, kiesünk a kegyelemből. Ha kegyelemben vagyunk, nem lehetünk a cselekedetekben. Valahányszor cselekedetekben vagyunk, Isten kegyelme nem működik. Isten ilyenkor nem tehet mást, mint visszavonul és megvárja, míg feladjuk a küzdelmet, hogy saját magunk oldjuk meg a problémát.

Amíg magunk próbáljuk kitalálni a megoldást, egyre frusztráltabbak leszünk és összezavarodunk. Ennek az az oka, hogy kikerülünk Isten kegyelméből – és ez soha nem vezet sikerre.

Szolgálatom során a legtöbb imakérés az útmutatással, irányítással kapcsolatos. Sok ember egyszerűen nem tudja, mit csináljon. Mindennapi problémáik frusztrálttá teszik, összezavarják őket. Segítségre van szükségük, és nem tudják, hová forduljanak. Válaszokra van szükségük, és nem tudják, hol találják meg.

Sosem felejtem el, amikor az Úr először kezdett velem foglalkozni ezen a területen. Abban az időben sokat imádkoztam és kértem Istent, adjon tiszta látást. Ma már tudom, hogy a tisztánlátás nem fejből, hanem a szívből jön, a „belső embertől”. (Efezus 3:16) Ez egyfajta „spirituális tudás” arra vonatkozóan, hogyan kezeljük a dolgokat.

Ha gondom van, nem nekem kell kitalálnom a megoldást, csak tisztánlátásra van szükségem. Az Úrra kell hallgatnom. Az Úr Igéjére van szükségem. Arra van szükségem, hogy megmutassa, mit tegyek.

Amikor imádkoztam tisztánlátásért, az Úr így szólt hozzám: „Joyce, amíg nem hagysz fel az okoskodással, nem fogod a dolgokat tisztán látni”.

Ugye, figyeltél? Nem azt mondta az Úr „amíg meg nem szabadítalak az okoskodástól”, hanem azt mondta, „amíg nem hagysz fel az okoskodással”.

Fordította: Berényi Irén