2015. november 3., kedd

Rodney H. Browne - Csak szóbeszéd volt ez? 2.

És szóla Dávid azoknak az embereknek, a kik ott állának vele, mondván: Mi történik azzal, aki megöli ezt a Filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izráelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen Filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?! 27 A nép pedig e beszéd szerint felele néki, mondván: Ez történik azzal az emberrel, a ki megöli őt. 28 És meghallá Eliáb az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszéle; és nagyon megharaguvék Eliáb Dávidra, és monda: Miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, a mely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet! 29 Dávid pedig felele: Ugyan mit cselekedtem én most? Csak szóbeszéd volt ez? 1 Sámuel 17:26-29

Kicsoda ez a körülmetéletlen Filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?

Góliát gyalázattal illette Izráel fiait és az ő Istenüket. Az Úr nem engedhette ezt meg. Talált egy fiatal fiút, aki természetes adottságait tekintve nem volt kimagasló, de annál tántoríthatatlanabb hite volt Istenben. Saul és az Izráeliták serege egy óriást látott, Dávid azonban egy halandó embert, aki gyalázattal illeti a mindenható Istent. Dávidnak jó oka volt, hogy leszámoljon vele, Isten pedig felkente őt, hogy betöltse ezt az elhívását. Egy tizenéves ölt meg egy tapasztalt harcost, akit természetes körülmények között lehetetlenség volt legyőzni. Dávid azért tudta legyőzni Góliátot, mert a helyzetet nem ember szempontjából, hanem Istenéből szemlélte. Bármilyen nagy legyen is az óriásod, Istennek megvan a terve annak lefejezésére. Téged milyen ügyre hívott el az Úr? Miféle óriás van ott, aki gyalázattal illeti a te Istenedet? Nem fog győzedelmeskedni olyan férfiú, illetve asszony ellen, aki tele van hittel és engedelmes az Úr tervének.

Az ördög hazug - Isten igaz

Góliátnak nagy szája volt, és sok ijesztőnek hangzó fenyegetéssel állt elő, mégis Dávid levágta a fejét. Góliát rossz dolgokat mondott Istenről, Dávid pedig felemelte az Urat és magasztalta Őt. Hazugságaival és a félelemmel az ördög megpróbál megfélemlíteni, de ő csak ez: hazug. Bármilyen nagy és félelmetes legyen is a hazugság, az igazság mindig le fogja győzni a hazugságot. Kezdj el arról beszélni, hogy Isten milyen jó és nagy! Az igazság győzni fog. Milyen hazugságot állít neked az ördög? Nyisszantsd le a fejét!

Istennek akarj tetszeni - ne embereknek

Isten csak annyira tud használni, amennyi bírálatot el tudsz viselni. Mások véleménye és bírálata nem tudta megállítani Dávidot. A sereg többi része bámészkodva várt, ki tudja mire. Dávid látta, hogy egy ügyért kell harcolni, és hogy valamit tenni kell. Isten vele volt, Aki harcolt érte, így nem volt ok tovább várni. Cselekedett, megtalálta az óriás gyenge pontját, megölte őt, és levágta a fejét. Lehet, hogy az emberek megpróbálnak negatív megjegyzésekkel és csúfolással elcsüggeszteni, de továbbra is tenned kell, ami helyes, és azt kell cselekedned, amire Isten elhívott. Istennek akarj tetszeni - ne embereknek.

Bátorság és hit

Dávidon nem csüngött nehéz emberi páncél és fegyverzet. Gyorsan tudott mozogni, és egész másfajta fegyverei voltak, mint Góliátnak. Dávid kitűnő csúzlis mesterlövész volt. Ami veszélyt jelentett Góliát számára, az nem az ügyessége volt, hanem a bátorsága és az Istenbe vetett hite. Még a legtehetségesebb mesterlövészek is eltévesztik a célpontot, ha a félelem hatalmába keríti őket.

Használd azokat a képességeket, amelyeket Istentől kaptál

Dávid már előzőleg megtapasztalta az oroszlán és a medve felett aratott győzelmet, tehát volt alkalma találkozni lehetetlen helyzetekkel, amelyek növelték a hitét Istenben. Az Úrba vetett teljes hit és bizalom nélkül nem tudta volna megtenni azt, amit tett. Ha új problémákkal állsz szembe, emlékeztesd magad arra, és bátorítsd magad abban, amit Isten már megcselekedett a múltban. Az erőd az Úrtól jön. Használd azokat a képességeket, amelyeket kaptál Tőle, és haladj előre az életben.

Minél nagyobb a kihívás, annál nagyobb lesz a győzelem

Az az egy cselekedet - az óriás megölése -, elindította Dávidot az Izráel fiai között való hírnév útján. Góliát nélkül senki nem ismerte volna meg Dávid nevét. Már jóval azelőtt, hogy trónra került volna, Isten elhívta és felkente őt Izráel királyának; mindenki ismerte a nevét, és azt is tudták, hogy az Úr keze van rajta.

Néha a megpróbáltatások nem az ellenségtől származnak, hanem a saját táborodból

Dávid Góliát felett aratott győzelme nagyon népszerűvé tette őt az emberek között. Sajnos ugyanez nem mondható el Saul esetében, aki félt Góliáttól, és aki vadul féltékeny volt Dávidra, különösen attól a naptól kezdve, amióta megkapta azt a kenetet, amelyet ő elvesztett.

Néha a kis dolgok sokkal nagyobb kihívást jelentenek, mint a nagyok - bátorságra és türelemre van szükséged

Mialatt Dávid bujdosott és elkerülte Saul gyilkos üldözését, legnagyobb személyes próbatételeivel kellett megküzdenie. Annak ellenére, hogy sokszor éppen az ellenkezője látszott, Isten akkor is vele volt, és az Úr terve érvényesült Dávid életében. Amikor Dávid elfoglalta a trónt, már nem fiatal fiú volt, hanem jellembeli tulajdonságaiban megpróbált érett férfi. Mivel mindig Istenre és az Ő segítségére figyelt, és mert türelmes volt, és tisztességesen viselkedett, a próbák, a megpróbáltatások és a szembenállások nem lankasztották el, illetve győzték le -, hanem segítették jelleme kifejlődését. Nem a megpróbáltatásoknak van ereje legyőzni bennünket - saját viselkedésünk az, ami a győzelmet, illetve a vereséget eldönti.

Dávid bízott abban, hogy az Úr megtartja néki tett ígéretét

Dávidnak két alkalma volt arra, hogy megölje azt az embert, aki megpróbálta megölni őt, de nem emelte fel a kezét Saul királyra, arra az emberre, akit Isten felkent és kijelölt. Emberei azt gondolták, hogy Isten adta Dávid kezébe Sault, azonban Dávid ennél sokkal jobban tisztelte Istent. Kedvességet és irgalmat tanúsított Saul iránt, és Rábízta Istenre, hogy Ő számoljon le vele. Bármit is ígért neked az Úr, ellent kell állnod a kényszernek, hogy természetes eszközökkel hajtsd végre azt. A rövidebb út nem Isten terve. Maradj azon az ösvényen, amelyre az Úr ráhelyezett, és engedd, hogy megvalósítsa tervét rajtad.