2015. október 19., hétfő

Rodney H. Browne - Az öröm háza

Miről szól az öröm háza? Olyan gyümölcsöket akarunk, amelyek megmaradnak, gyümölcsöket a saját életedben, és gyümölcsöket amelyeket segítesz megteremni másokban. Olyan örök gyümölcsöket szeretnénk, amelyek megmarad Isten országa számára!

1. Van egy szolgálatod!

- Efézus 4:11-16

2. Közösség

- A közösség az egyik formája annak, hogy a hit egységére eljussunk.
- Apostolok Cselekedetei 2:42, Példabeszédek 27:17, 1 Thessalonika 5:11

3. Imádság

- Ha el akarsz jutni Isten Fiának ismeretére, imádság nélkül nem fog sikerülni. Az ima bensőséges kapcsolatot teremt Jézussal. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. (Zsoltár 34:5)
- Imádkoznunk kell egymásért.
- Jakab 5:16, 1 Timótheus 2:1-4, Efézus 6:18-19

4. Törődés

- Szeretetteljesen ki kell fejeznünk törődésünket egymás iránt.
- 1 Korinthus 12:25-26, Galata 6:2-5, Zsidókhoz írt levél 10:24-24

5. Evangélizálás

- Ettől növekszik a Test.
- Jézus azt mondta, hogy menjünk el a világba, hirdessük az Igét és neveljünk tanítványokat.
- Máté 28:19, Márk 16:15, Példabeszédek 11:30
- Hirdetned kell az evangéliumot mielőtt tanítványokat nevelnél.
- Ha fegyelmezett követővé válsz, emberhalász leszel!

Tanítványság

- A tanítványság éretté teszi a szenteket, és így több gyümölcsöt teremnek!
- Máté 28:19-20, Máté 10:38-39, Máté 4:19
- Milyen előnyökkel jár, ha tanítványsági kapcsolatban vagyok?
Növekedést fogsz megtapasztalni az ismeretben és a szellemi értelmedben. Érett vezetők fognak körülvenni, akik imádkoznak érted és a családodért. Új keresztény barátokra fogsz szert tenni. Megtanulsz része lenni Isten a gyülekezetnek adott látásával. Megtanulsz másokat szolgálni. Megismernek a gyülekezet vezetői. Megtanulod, hogy tegyél bizonyságot és hogy nyerj meg lelkeket Jézusnak. Megtapasztalod az egység áldását. Megtanulod az elkötelezettséget, a hűséget és az elszámoltathatóságot. Felfedezed magadban az ajándékokat, a tehetséget, amelyeket Istentől kaptál!
- Abból tudod, hogy úgy nevelsz tanítványokat, ahogy azt Jézus tette, hogy a tanítványaid is tanítványokat nevelnek!
- János 15:8-14
- Miközben tanítványokat nevelsz, növekedni fogsz, és több gyümölcsöt teremsz az életedben, amely még több örömet fog hozni a számodra!