2013. november 7., csütörtök

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 28.

Az 1 Péter 1,3-ban a mi új teremtésbe való belépésünk a Jézus Krisztusban való feltámadáshoz van hasonlítva, kapcsolva:

"Áldott az Isten és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak az Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által."

Tehát Jézus feltámadása által vált elsőszülötté. Az ő feltámadása által mi hozzá hasonlóan teljesen újjászülettünk ugyanolyan teremtéssé, ugyanabból a fajtából, az Isten-emberi fajból, az új fajból. Erre utal az ószövetségben Hóseás. I. Korinthus 15-ben Pál azt mondja, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és feltámadott a harmadik napon az Ige szerint. Az emberek gyakran kérdezik, hogy hol van az Ószövetségben, hogy Jézus feltámadott a harmadik napon? Én csak egyet ismerek, de az nagyon világos: Hóseás 6,1-ben. Nem ismerek más olyat, ami pontosan erre utalna az
Ószövetségben, kivéve Jónás szimbolikus képét, aki három nap és három éjjel volt a hal gyomrában. 

De a három napra való utalást a Hóseás 6,1-ben találjuk:
"Jertek térjünk vissza az Úrhoz, mert Ő szaggatott meg és Ő gyógyított meg minket, megsebesíttetett, de bekötöz minket!

Ez Jézuson bekövetkezett, megsebesítették a mi helyünkben, megszaggatták, hogy mi meggyógyulhassunk és be legyünk kötözve. Minden bűnünk Jézusra helyeztetett. Megsebesíttetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyultunk meg. Jézus, volt az, akire a csapások zúdultak. Jézus sebesítettett és szaggattatott meg, és így jött a gyógyulás számunkra. A Hóseás 6,2 a feltámadásról szól.

"Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az Ő színe előtt. "

Hóseás nemcsak a harmadik napról szólt, hanem megmutatta a feltámadás igazi jelentését, hogy Jézus mint a mi képviselőnk halt meg és támadott fel. Amikor meghalt, mi is meghaltunk, amikor feltámadt, mi is feltámadtunk. Ez a prófécia célja. Ez nemcsak egy tényt ad meg, hanem a tényben rejlő igazságot, a szellemi jelentést is megadja. Krisztusban élünk, Krisztus pedig Isten színe előtt, Isten jobbján van, Ő a mi képviselőnk. Ő a mi részünket viselte el. Azután pünkösd következik a Hóseás 6,3 szerint.

"Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az Ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet."

Ez azok számára van, akik követni akarják az Urat. Az Ő kijövetele biztos mint a hajnal; ez a feltámadás. Az éjszaka után jön a napkelte. 40-50 nappal a feltámadás után jött a Szent Szellem esője. Benne van az egész vázlata a halálnak, a temetésnek, a feltámadásnak, és pünkösdnek a Hóseás 6,1-3
versekben. Itt mirólunk is szó van, nemcsak Jézusról, Ő mint Istentől kijelölt helyettesítőnk átment ezeken az eseményeken, átélte a mi helyünkben, Fejként, az új faj kezdőjeként. Az Efézus 2,5-ben van egy példázat.

"Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal (kegyelemből tartattatok meg) és együtt feltámasztatott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban."

Tehát az azonosulás nemcsak a feltámadással történik, hanem szellemben a mennybemenetellel is. Isten szemében mi Krisztusban ott vagyunk az Ő jobbján. Ezt az azonosulást képviseli látható formában a keresztség. A keresztség által eltemettettünk Ővele együtt a halálba és feltámasztattunk.
Ezáltal mutatjuk meg a halállal, az eltemetkezéssel és a feltámadással való azonosulásunkat. Elmondok erről egy esetet.

Egyszer egy szálloda liftjében voltam, egy pilóta volt velem, aki arról beszélt, hogy a liftet nem lehet kulccsal működtetni, mert azzal nem működik, csak emberi ujj nyomásra. Az jutott eszembe, hogy ez pont olyan, mint az Istennel való kapcsolat, hogy emberi érintésre válaszol, nem pedig kulcsra. Ez
olyan, mint Krisztusban: felmehetek a tizennyolcadik emeletre; amelyik gombot megnyomom, arra mehetek. Másnap, amikor ugyanabba a liftbe mentem, akkor láttam az egyik gomb alatt egy ”B” betűt és azon gondolkodtam, hogy mit jelent az a "B". A Szent Szellem azt mondta: Basement - alagsor; Burial - temetkezés és Baptism - keresztség. Tehát le kell menni ahhoz, hogy fel tudjunk menni. Ha voltunk lent, akkor megnyomhatjuk a fölfelé vezető gombot, bárhová Krisztusban. Ezt elmondtam egy üzletembernek Dallasban, és ő azt mondta: "Igen testvérem, de nem tragikus, hogy legtöbben a földszintet nyomják meg, és ott szállnak ki?" De te választhatsz!