2013. november 17., vasárnap

Dave Hunt - Hihetetlen metamorfózis 1.

És látám az asszony(t)...;  és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt
Jelenések 17,6

Az, aki ide [egy negyedik századi templomba] belép, akaratlanul is részegeket, fösvényeket, csalókat, szerencsejátékosokat, házasságtörőket, paráznákat, amulettet viselő embereket, varázslók és asztrológusok kitartó vendégeit látja maga előtt...
Figyelmeztetni kellene arra, hogy azzal a tömeggel, amelyik a nagy keresztény ünnepeken megtölti a templomokat, a pogány ünnepeken a színházak is zsúfolásig megtelnek.
Szent Ágoston

Már maga az, hogy egy pompázatos ruhába öltözött asszony tartja a kezében a szörnyű, egész világot bekebelező fenevadnak a gyeplőjét, elég okot ad a csodálkozásra. János apostolnak azonban, úgy tűnik, hogy más oka is volt a megdöbbenésre: maga az asszony személye („amikor őt láttam, nagyon elképedtem”). Miért? Talán azért, mert ez az asszony egy vallásos alak volt? Aligha.
Az, hogy a vallás kezében van a hatalom, János apostol idejében általános tény volt. Az egyház és az állam egy volt, a vallásé volt a döntő szerep. Ha az asszony egyszerűen csak a pogány világvallást jelenítette volna meg, János apostol aligha lett volna ennyire meglepve. Mi lehetett tehát az, ami az apostolt annyira megdöbbentette? Vajon ismerte már azelőtt is, csak most döbbent meg attól a hihetetlen átváltozástól, amin keresztülment?

A káprázatos ruha, a felbecsülhetetlen értékű ékszer, a sok festék és a szégyenérzet nélküli arcátlan tekintet mögött valami félelmetesen ismerősnek tűnt. Ez nem lehet! Hogy válhatott Krisztus menyasszonya ezzé a parázna asszonnyá? Miféle ördögi mutáció során változott át a Bárány alázatos követőinek kicsiny, megvetett nyája ezzé a hírhedt prostituálttá, aki a Sátán egészségére iszik a mártírok vérével teli aranypohárból? Hogyan lehetett abból az egyházból, akit a világ utált és üldözött - ahogyan ezt Jézus Krisztus előre megmondta -, ez a hatalmas, egész világon jelenlévő intézmény, amely uralkodik a föld királyai fölött?

János apostol megdöbbent. Amit látott, számára hihetetlen volt: azok, akik Jézus Krisztushoz tartoztak, egyszerre csak egy hamis egyházban találják magukat, egy utcanőnek a kebelén! Nincs semmi esélye annak, hogy belülről megújítsák. Maga az Úr mondja a mennyben: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben” (Jelenések 18,4).
A történelem a hitelesítője János apostol látásának. Mostanra már világossá vált, hogy az Antikrisztus ideje alatt a világvallás a hinduizmus, az iszlám, a buddhizmus, illetve a New Age lesz. „Kereszténység” lesz, csak éppen pogány ruhában - ugyanaz lesz, amivé Nagy Konstantin és utódai, a pápák idejében vált. Az eljövendő világvallás főhadiszállása Róma lesz.