2016. február 29., hétfő

Példabeszédek 21:1-10.

1. Vízerek: a király szíve az Örökkévaló kezében, valamerre akarja, hajlítja azt. 
2. Az embernek minden útja egyenes az ő szemeiben, de az Örökkévaló határozza meg a szíveket. 3.Igazságot és jogot cselekedni becsesebb az Örökkévaló előtt áldozatnál. 
4. Szemek büszkesége és szívnek gőgje: a gonoszok vétektermő mezeje. 
5. A szorgalmasnak gondolatai csak nyereségre visznek, de minden hamarkodó csak hiányra jut. 
6. Kincsek megszerzése hazug nyelvvel: elhajtott lehelet – halált keresnek. 
7. A gonoszok erőszakossága elhurczolja őket, mert vonakodtak jogot cselekedni. 
8. Tekervényes az ember útja ég elhajló, de a tisztának egyenes a cselekvése. 
9. Jobb a háztető sarkában lakni, mint a czivódó asszony és közös ház. 
10. A gonosznak lelke vágyódott a rosszra, nem talál kegyet szemében a társa.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)