2016. február 19., péntek

Példabeszédek 19:1-8.

1. Jobb a szegény, a ki gáncstalanságában jár, mint az álnok ajkú, a ki balga. 
2. Hogy lélek tudás nélkül van, az sem jó, és a ki lábaival hamarkodik, vétkezik. 
3. Az ember oktalansága elferdíti útját, és az Örökkévaló ellen háborog szíve. 
4. A vagyon hozzászerez sok barátot, de a szegénynek a társa is elválik. 
5. Hazug tanú nem marad büntetlenül, és a ki hazugságokat terjeszt, nem menekül meg. 
6. Sokan hízelegnek a bőkezűnek, és mindenki barátja az adakozó embernek. 
7. A szegénynek minden testvérei gyűlölik őt, mennyivel inkább távoznak tőle társai. Ki szóbeszédet hajhász, az övé az. 
8. A ki szívet szerez, szereti lelkét, a ki megőrzi az értelmet, jót fog találni.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)