2016. január 15., péntek

Smith Wigglesworth - Jézus nevének ereje 4.

Péter és János tehetetlenek és tanulatlanok voltak; nem volt iskolázottságuk. De Jézussal voltak. Jézus neve erejének gyönyörű kinyilatkoztatását kapták. Továbbadták a kenyeret és a halakat, amit Jézus megsokasított. Vele együtt ültek asztalhoz és János sokszor látta az arcát. Pétert sokszor intette, de Jézus ez által a szeretetét mutatta meg iránta. Jézus szerette Pétert, az önző Pétert. Ó, Ő csodálatosan tud szeretni! Én is önző voltam, féktelen temperamentumom volt. De Ő türelmes volt irántam. Itt vagyok, hogy megmondjam nektek, hogy Jézus nevében erő van, – erő, mely mindenkit meg tud változtatni, meg tud gyógyítani. Ha úgy nézed, mint Isten Bárányát, Isten szeretett Fiát, akire az Atya rátette minden bűnünket és gonoszságunkat, ha felismered, hogy Jézus megfizette megváltásunkért az árat, hogy mi szabadok legyünk, be tudsz jutni a megváltás csodálatosan megvásárolt örökségébe, az élet és erő örökségébe.

Szegény Péter és szegény János! Nem volt pénzük, de volt hitük, a Szent Szellem ereje az övék volt. Isten az övék volt. Isten a tied lehet, ha ezen kívül más tulajdonod nincs is. Még akkor is a tied lehet Isten, ha elvesztetted a becsületedet. Láttam, hogy a legrosszabb embereket is megmentette az Úr, ereje által.

Egy napon Jézus nevéről prédikáltam. A lámpaoszlophoz támaszkodva egy ember hallgatta. Lámpaoszlop kellett neki, hogy a lábán meg tudjon állni. Mikor befejeztük az utcai összejövetelt, az ember még mindig az oszlopnak támaszkodott. Megkérdeztem: „Maga beteg?” Megmutatta a kezét, és a köpenyege alatt egy tőrt láttam. Elmondta, hogy útban volt, hogy megölje hűtlen feleségét. De mikor hallotta, hogy Jézus nevéről prédikálok, nem tudott továbbmenni, és most nem tud mit csinálni. Azt mondtam neki: „Térdeljen le!” Ott, az utcán, mialatt az emberek fel és alá járkáltak, megtalálta egy bűnös a Megváltóját.

Hazavittem és új ruhát adtam neki. Ebben az emberben láttam valamit, amit Isten használni tudna. Másnap reggel azt mondta nekem: „Isten megmutatta nekem Jézust. Tudom, hogy minden Jézusra van helyezve”. Némi pénzt adtam neki, és nemsokára kis háza volt. Hűtlen felesége egy másik emberrel élt együtt, de szeretett volna visszatérni az új házba, amit a férje neki készített. Visszajött, és ahol azelőtt gyűlölet és ellenségeskedés volt, a szeretet mindent megváltoztatott. Isten felhasználta ezt az embert szolgájának ott, ahová csak ment. Mindenhol van erő Jézus nevében. Isten a legeldugottabb sarokban is meg tud menteni.

Eszembe jut egy összejövetel, amit Stockholmban tartottunk, amire életem végéig emlékezni fogok. Ott volt egy otthon a gyógyíthatatlanok számára. Egy embert elhoztak az összejövetelre. Béna volt és egész testében reszketett. Két férfi hozta előre. Háromezer ember volt jelen. Ekkor Isten ereje hullott rá, amikor Jézus nevében megkentem. Abban a pillanatban, mikor megérintettem, eldobta a mankóit és Jézus nevében járni kezdett. Lement a lépcsőn és körbejárt az egész nagy teremben, ezernyi ember szeme láttára. 

Semmi sincs Isten akarata nélkül. Mindent meg fog tenni, ha hinni fogsz. Valaki megkérdezte: „Akarsz a gyógyíthatatlanok otthonába menni?” A pihenőnapomon odavittek. Egy nagy folyosóra vitték a betegeket és egy órán belül az Úr húszat meggyógyított közülük. Jézus neve csodálatos. Péternek és Jánosnak sejtelme sem volt arról, ami ez által a név által megtörténhet, a béna se tudta, de hitük volt azt mondani: „A Názáreti Jézus nevében kelj fel és járj!” Mikor Péter a kezénél fogva felemelte, lábai és csontjai megerősödtek. Járt, ugrált és dicsérte Istent a templomban. Isten tőled még többet akar látni. Hogyan történhet ez meg? – Az Ő neve által, az Ö nevében való hit által, a hit által, ami általa jön.

A fordítást az Evangéliumi Kiadónak köszönhetjük.