2016. január 12., kedd

Példabeszédek 10:15-23.

15. A gazdagnak vagyona az ő erős vára, a szegények rettegése szegénységük. 
16. Az igaznak munkabére életre visz, a gonosznak jövedelme vétekre. 
17. Életnek pályáján jár, ki az oktatást megőrzi, de a ki a feddést elhagyja, tévelyeg. 
18. Gyűlölséget takargat a hazug ajkú, de a ki rágalmat terjeszt, az balga. 
19. Sok szó mellett nem marad el a bűn, de ajkait tartóztatja a belátó. 
20. Válogatott ezüst az igaznak nyelve, a gonoszok szíve vajmi kevés. 
21. Az igaznak ajkai sokakat vezérlenek, de az oktalanok esztelen által halnak meg. 
22. Az Örökkévaló áldása – az gazdagít, s mellette nem gyarapít a fáradalom.
23. Mintegy nevetség a balgának gazságot cselekedni, és bölcsességet az értelem emberének.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)