2016. január 19., kedd

Példabeszédek 12:1-11.

1. A ki szereti az oktatást, szereti a tudást, de a ki gyűlöli a feddést, az oktalan. 
2. Kedvességet nyer a jó az Örökkévalótól, de a fondorlatok emberét kárhoztatja. 
3. Nem szilárdul meg az ember gonoszság által, de az igazak gyökere meg nem inog. 
4. A derék asszony férjének koronája, de mint rothadás csontjaiban a szégyenletes. 
5. Az igazak gondolatai jogosság, a gonoszok tanácsai csalárdság. 
6. A gonoszok szavai: vérre leselkedni, de az egyenesek szája megmenti őket. 
7. Megfordulnak a gonoszok és máris nincsenek, de az igazak háza fönnáll. 
8.Eszéhez képest dicsértetik a férfi, de az elferdült szívű csúffá lesz. 
9. Jobb, a kit lenéznek, de van szolgája, mint a ki előkelősködik, de kenyér híjával van. 
10. Ismeri az igaz barmának lelkét, de a gonoszok irgalma kegyetlenség. 
11. A ki földjét műveli, jól fog lakni kenyérrel, de a ki üres dolgokat hajhász, esztelen.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)