2016. január 13., szerda

Példabeszédek 10:24-32.

24. A gonosznak félelme – az jön rá, de az igazak kívánsága megadatik. 
25. A mint elvonul a szélvész, máris nincs a gonosz, de az igaz örök alap. 
26. Mint eczet a fogaknak s mint füst a szemeknek, olyan a rest a küldőinek. 
27. Az istenfélelem gyarapítja a napokat, de a gonoszok évei megrövidülnek. 
28. Az igazak várakozása öröm, de a gonoszok reménye elvész. 
29. Menedék a gáncstalanságnak az Örökkévaló útja, de rettegés a jogtalanságot cselekvőknek. 
30. Az igaz soha sem inog meg, de a gonoszok nem fogják lakni az országot.
31. Az igaznak szája bölcsességet terem, de a ferdeség nyelve kiírtatik. 
32. Az igaznak ajkai jóakaratot ismernek, de a gonoszok szája ferdeség.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)