2016. január 18., hétfő

Példabeszédek 11:21-31.

21. Kezet kézre ! Nem marad büntetlenül a rossz, de az igazak magzatja megmenekül.
22. Arany gyűrű sertésnek orrában, szép asszony, de ész híján. 
23. Az igazak kívánsága csupán a jó, a gonoszok reménye – harag. 
24. Van, a ki szór és még gyarapszik, de a ki megvon attól, a mi illő – csak szűkölködésre teszi. 
25. Áldásos lélek bőségben részesül, s a ki telít, maga is telíttetik. 
26. A ki visszatartja a gabonát, azt megátkozza a nép, de áldás száll a gabonaeladónak fejére. 
27. A ki jóra igyekszik, kedvességet keres, de a ki rossz után tör, ő reá jön az. 
28. A ki gazdagságában bízik, az el fog esni, de mint a falevél virulnak az igazak. 
29. A ki megzavarja házát, szelet kap birtokul, és szolgája lesz az oktalan a bölcsszívűnek. 
30. Az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. 
31. Lám az igaznak a földön fizetnek, hát még a gonosznak és vétkezőnek.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)