2016. január 6., szerda

Példabeszédek 8:22-36.

22. Az Örökkévaló szerzett engem útja kezdetén, cselekedetének elején régtől fogva. 
23. Őskortól fogva avattattam fel, kezdettől, a föld eleitől fogva. 
24. Mikor nem voltak mélységek, létesíttettem, mikor nem voltak források, vízzel terheltek; 
25. mielőtt a hegyek elsüllyesztettek, a halmoknak előtte létesíttettem; 
26. míg nem alkotott még földet és térségeket, a világ porainak összegét. 
27. Midőn megszilárdította az eget, ott voltam, midőn megszabta a kört a mélység felszínén; 
28. midőn megerősítette a fellegeket felülről, midőn erősekké lettek a mélység forrásai; 
29. midőn a tengernek megadta a törvényét, s hogy a vizek meg ne szegjék parancsát, midőn megszabta a földnek alapjait. 
30. Voltam nála növendékül, voltam gyönyörűségül napról napra, játszadozva előtte minden időben, 31. játszadozva földje világában, a gyönyörűségem telik az ember fiaival. 
32. Most tehát, fiúk, hallgassatok reám; hisz boldogok, kik útjaimat őrzik. 
33. Halljátok az oktatást, hogy bölcsekké legyetek, és el ne vessétek. 
34. Boldog az az ember, ki rám hallgat, őrködvén ajtóimon napról napra, megőrizvén kapuim ajtófélfáit. 
35. Mert a ki engem talált, életet talált és kegyet nyert az Örökkévalótól; 
36. de a ki engem elvet, önmagát bántalmazza, mind kik engem gyűlölnek, a halált szeretik.


IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)