2016. január 22., péntek

David Yonggi Cho - Dániel könyve 10.

A kő, melyet nem emberi kéz formált (2,44-45)

És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át [hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.
45 Minthogy láttad, hogy a hegyrõl kõ szakad vala le kéz [érintése] nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.


Európa egyesülése után egy kő, melyet nem emberi kéz formált, szétzúzza a szobrot - azaz megrontja az emberi birodalom gőgjét - és ezzel véget vet a történe­lemnek. Ebben a lábujjakkal szimbolizált korban, a Biblia állítása szerint Isten olyan birodalmat alapít, mely sem megrontatni nem fog, sem nem száll más népre, csakis Isten népére. Széjjelzúz minden emberi birodalmat és vé­get vet nekik, maga pedig örökké megmarad.

Ez a birodalom Krisztus örökkévaló királysága, a kő pedig, mely a mennyből formáltatott, magára Jézusra vo­natkozik. A Biblia azt mondja: A mely követ az építõk megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink elõtt. (Mt 21:42)

Jézus az a kő, melyet Isten céljai betöltéséhez használ. Ez derül ki abból a próféciából is, mely a Jelenések 19-ben van feljegyezve, és arról számol be, hogy mi fog történni a jövőben, amikor Jézus lejön erre a Földre, s megjelenik egy fehér lovon, hogy az Armagedon csatájá­nak véget vessen. A mennyegzői vacsorán részt vevő szentjeivel együtt fog feltűnni. Velük széjjelzúzza a Föld minden hadseregét, a fenevadat - vagyis az Antikrisztust - a kénkővel égő tüzes tóba veti, a fenevad bélyegét viselő embereket pedig a pokolba taszítja. Mindezek után megalapítja ezeréves királyságát.

Ezek a dolgok hamar be fognak teljesedni. Hiszem, hogy még a mi generációnk idején megtörténhetnek. Ha pedig így lesz, akkor Pál szavai szerint:

Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbõl: és feltámadnak elõször a kik meghaltak volt a Krisztusban;
17 Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhõkön az Úr elébe a levegõbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

(I.Thess 4,16-17)

Ezek a próféciák a szemeink láttára teljesednek be a körülöttük folyó eseményekben. Dániel 2600 évvel ezelőtt látta mindezt egy látomásban. Mi pedig a valóságosan végbement történelmi eseményekből tudhatjuk ezeket. Okkal állíthatjuk tehát, hogy a kor, amelyben élünk, min­den eddiginél boldogabb kor.