2017. január 25., szerda

Zsoltárok Könyve 150.

1. Hallelúja! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek hatalmas mennyboltozatában!
2. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek bőséges nagysága szerint!
3. Dicsérjétek harsona fúvásával, dicsérjétek lanttal és hárfával!
4. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek zeneszerekkel és fuvolával!
5. Dicsérjétek hangzatos cimbalmokkal, dicsérjétek riadásos cimbalmokkal!
6. Minden lélek dicsérje Jáht! Hallelúja!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)