2017. január 6., péntek

David Yonggi Cho - Dániel könyve 38.

Az Istennek tetsző ima titka (9,3-4)

"És orczámat az Úr Istenhez emelém, hogy keres­sem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám: Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten, a ki megtartja a szö­vetséget és a kegyességet azoknak, a kik őt szeretik és teljesítik az Ő parancsolatait."

Dániel imája rendkívüli volt. Valahányszor olvasom, érzem megtört, népéért vérző szívének dobbanását. Olyan ima volt ez, melyben Isten kedvét lelte. Tanuljuk el Dánieltől az Isten előtt kedves ima titkát! Akármilyen isteni ígéret birtokosai is lehetünk, ha nem imádkozunk, nem fog beteljesedni. Az ima az isteni ígéretek beteljesedésének elengedhetetlen feltétele.

Jeremiás prófétán keresztül Isten minden kétséget kizáróan megígérte, hogy hetven év múltán megrontja Ba­bilon királyát, és haza viszi az izraelitákat. Ez az ígéret mégis azon a feltételen nyugodott, hogy Isten népe előbb értse meg az isteni ígéretet, azután pedig imádkozzék. Tehát nem egy feltétlen, automatikusan beteljesedő ígéret volt ez.

Bár a Bibliában nem kevesebb, mint 32 500 ígéret található, csak akkor fognak mindezek beteljesedni, ha tudunk róluk, és imádkozunk megvalósulásukért, ahogyan Dániel is tette. Ha közömbösen állunk a dolgokhoz, mondván: „Legyen a Te akaratod szerint", egyetlen ígéret sem fog beteljesedni az életünkben. Isten alkotó munkája nem jön mozgásba mindaddig, míg Isten ígérete, mely a mennyből száll alá, nem találkozik és egyesül Isten népének földről felszálló imáival.

Dániel rendkívüli erőfeszítése

Miután Dániel megismerte Istennek Jeremiás könyvében található ígéretét, elhatározta, hogy teljes tűzzel fog könyörögni Istennek. Nem akart fél munkát végezni.

Nekünk is így kell imádkoznunk. Szilárd eltökéltség nélkül hiába is imádkozunk, nem jön válasz. Ha csak úgy, meggyőződés nélkül imádkozunk: „Ámen, hiszünk benned, Istenünk", az imáink fel sem jutnak a mennybe Isten elé.

Hogy teljesen bizonyosan választ kapjon imáira Istentől, Dániel külön erőfeszítéseket is tett. Először is böjtölni kezdett Az igazán erőteljes ima böjttel párosul. Ha teljes szívvel imádkozunk, olyannyira, hogy az evés erőteljes emberi ösztönét visszafogjuk, imánk bizonyosan felmegy Istenhez. Ha viszont úgy imádkozunk, hogy közben kielégítjük az étel és alvás iránti természetes igényeinket, imánk nem tudja túllépni egy közönséges kérvény szintjét.

A második különleges erőfeszítés a zsákruhába öltözés volt. Azzal, hogy félretette kényelmes ruháit, és durva zsákvászonba öltözött, Dániel azt fejezte ki, hogy teljesen és szívből megtér. Sőt, még egy lépéssel tovább ment a megalázkodásban: hamut szórt a fejére és úgy imádkozott.

A Dánieléhez hasonló megingathatatlan elhatározás elengedhetetlen feltétele az Istennek tetsző imának. Különösen, ha egy kritikus problémával nézünk szembe, csak akkor tudjuk az ördög ellenállását megtörni, ha készek vagyunk Istennek imádkozni és könyörögni, böjtöléssel, zsákruhában, hamuban.