2017. január 10., kedd

Derek Prince - Bárány és galamb 4.

Hadd mondjak el még néhány gondolatot a Bárányról! A Jelenések 5-ben Jánosnak azt mondták, hogy egyetlen egy személy sem méltó arra, hogy kinyissa a pecséteket. Ezért János sírt, de az egyik vén azt mondta neki (Jelenések 5,5):

„Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét."

János látta a királyi széket, és arra számított, hogy egy oroszlán érkezik, és mit látott? Egy Bárányt, ami le volt ölve. Mi ebben az üzenet? Az, hogy csak a Báránynak van joga a trónuson ülni. A Bárányé minden hatalom a mennyekben és a földön. Utána olvasunk 144 000 hívőnek a különleges közösségéről. Velük kapcsolatban azt mondja az Ige, hogy ezek azok, akik követték a Bárányt, bárhová is ment. Ők hiba, bűn, vétek nélkül vannak Isten trónja előtt. Mi tehát a kulcsa a tisztaságnak, szentségnek? Az, hogy a Bárányt kövessük! De nem követhetjük a Bárányt a fenevad természetével! Ápolnunk kell magunkban a Bárány természetét! Csak akkor tudjuk követni Őt.

Szeretnék még egy utolsó képet mutatni a Jelenések 21:14-ben. Itt a mennyei Jeruzsálemről van szó: "És a város kőfalának tizenkét alapja vala és azokon a tizenkét apostolának nevei."

Néhány évvel ezelőtt volt egy barátom, aki Walesben, az ún. apostoli mozgalomban nőtt fel, és szolgáló testvér lett, de csalódott, mert nagyon sok dicsekedést hallott, és nagyon kevés valóságos dolgot tapasztalt. Látta, hogy az emberek rivalizálnak egymással a pozíciókért, a fő helyekért. Ennek a most idézett versszaknak az alapján felismert valamit az apostolokkal kapcsolatban: ők nem mindenki felett állnak, hogy az embereket lenyomják, lent tartsák, hanem ők alkotják az alapot, ők azok, akik legalul vannak, ők tartanak fenn másokat. Manapság nagyon sok ember nevezi magát apostolnak. Sokak számára ez csak ürügy arra, hogy más emberek fölött uralkodjanak. Egy igazi apostol alul van. Az ő ereje nem abban áll, hogy mások felett uralkodik. Az ő ereje abban áll, hogy másokat felemel.

Nekünk, akik szolgálni akarunk az Úrnak, a következő kérdést kell feltennünk magunknak: szolgálni akarunk vagy dominálni, uralkodni? A második kérdés pedig a kővetkező: amikor mások prédikálnak nekünk, azért jöttek, hogy szolgáljanak, vagy hogy uralkodjanak felettünk? Őszintén szeretnék most a kelet-európai testvérekhez beszélni. Nem kell elfogadnotok minden nyugatról jövő prédikátort. Meg kell kérdezned magadtól, hogy miért jöttek. Azért, hogy téged is fel tudjanak venni a sikerlistájukra, és hogy néhány fényképet készítsenek, hogy a következő körlevelükbe be tudják tenni, vagy pedig azért jöttek, hogy Krisztus Testének szolgáljanak? Mindig a gyülekezet vezetője felel Isten előtt azért, hogy abban a gyülekezetben ki szolgál. Nem elméletből beszélek, hanem valóságos helyzetekkel, szituációkkal találkoztam az évek során.

Van egy barátom, aki egy gyülekezetnek a vezetője. Ez igen nagy gyülekezet, valószínűleg legalább 5000 fős. Ez más országokban levő prédikátorok számára rendkívül vonzó. Nagyon sok ember akar ide jönni. Nemrégiben ez a testvér felhívott engem telefonon és mesélte, hogy itt van egy férfi, aki magával hozott egy másik prédikátort, és ezen és ezen a napon akarnak istentiszteleteket tartani, de neki más elképzelése van a gyülekezeti szolgálatot illetően. Ismertem az ajánlkozó prédikátorokat, igen jó emberek, mégis azt mondtam ennek a testvérnek: nem kell magadat alárendelned nekik. Te vagy a felelős azért, hogy ki beszél a gyülekezetedben. Isten téged fog felelősségre vonni!

Meg vagyok győződve róla, hogy Isten valami csodálatosat akar Kelet-Európában tenni. Ne engedjétek, hogy elrontsák ezt! Ápoljátok magatokban a Bárány természetét, és olyan emberekkel munkálkodjatok együtt, akiknek szintén ilyen jellemük van!