2017. január 16., hétfő

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 8.

6. A bűn ellopja az örömöd

Ne becsüld alá az öröm fontosságát! A Biblia az mondja nekünk, hogy az Úr öröme a mi erőnk (Neh 8:10) és hogy az Ő jelenlétében örömnek teljessége van. (Zsolt 16:11) A Példabeszédek Könyve azt mondja: "A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat." (Péld. 17:22) "A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört szellemet ki viseli el?" (Péld 18:14)

Szinte bármit kibírunk, mikor a szellemünk erős. De mikor sérültek vagyunk, összetörtek, nyomottak és depressziósak, egy verőfényes nap is sivárnak tűnhet. A bűn kihasítja az öröm légballonját és megtöri a közösséget minden boldogság forrásával. Teilhard de Chardin mondta: "Az öröm a legcsalhatatlanabb jele Isten jelenlétének." A bűn elveszi ezt a jelenlétet. A bűn ellop valamit amit a világ összes pénzén sem tudsz megvenni. A szíved derűje eltűnik, a "minden rendben" érzés megszűnik. A teljesség helyén most tátongó lyuk van, a békesség helyén szorongás. Mondd meg őszintén, milyen testi gyönyör ér meg ilyen veszteséget ?

7. A bűn ellopja az Istenbe vetett bizalmat

Mielőtt megtértem, gyakran utazgattam drogokkal a zsebemben. A buszon ültem vagy városok között stoppoltam és heroin volt nálam vagy speed vagy meszkalin, (rázós egy figura voltam). És ahol felnőttem, az autóstoppolás illegális volt, ez azt jelentette , hogy egy rendőr bármikor megállíthatott és elbeszélgethetett veled, felírhatta a neved vagy akár le is tartóztathatott. És én narkotikumokkal a kabátom vagy nadrágom zsebében stoppoltam! Mindig ha megláttam egy rendőrautót a távolban, gyorsan lehúzódtam az út mellé és a szívem hevesen vert. (Tudom mit gondoltok és igazatok van, teljesen őrült voltam.) Még ha csak a buszra szálltam fel egy legális utazásra és megláttam egy rendőrt, ideges lettem. Hiszen törvényt sértettem, kábítószert birtokoltam.

Mikor megtértem, a drogok pár nap alatt eltűntek és mikor utaztam a városban és láttam egy rendőrt, a szívem már nem kalapált. Szinte vágytam, hogy átkutassanak, hiszen egyenesbe jöttem és az illegális szemét nem volt többé. Utazhattam a buszon vagy sétálhattam az utcán minden félelem nélkül. Bizalmam volt Isten és az emberek előtt. A lelkiismeretem tiszta volt.

De a bűn ellop minden tisztaságot és ártatlanságot, nyugtalanok leszünk az emberi kapcsolatokban és feszengünk Isten előtt. Gondolj az emberre aki elárulta a legjobb barátját egy nagy üzlet kedvéért. Nem tud többé a szemébe nézni. Vagy figyelj meg egy új hívőt aki előző este lerészegedett. Teljesen letargikusnak látszik ma a gyülekezetben. Feje lehajtva, vállai leeresztve, csendesen imádkozik. A bátorság eltűnt, a lelkesedés kihunyt, hiányzik a szikra. És mi van azzal az idősebb testvérnővel akit súlyos levertség támad, amelyről tudja, hogy démonikus de nincs ereje megdorgálni, mert hónapok óta szappanoperákat és perverz talkshow-kat bámul és ez minden szellemi hatalmát lerombolta. Miért kéne az ördögnek elfutni tőle? Nem vetette alá magát Istennek és tudja ezt. (Sátán is tudja, lásd Apcsel 19:13-17) A jó hír az, hogy élhetünk olyan módon, hogy bizalmunk legyen Isten előtt.

"És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.... Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;... Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban..... És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle." (1 Ján 2:28, 3:21. 4:17. 5:14.15)

Jézus a mi bizodalmunk kulcsa aki már elkészítette az utat és biztosítja , hogy az mindig nyitva áll.

"Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsid 4: 14-16)

'Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. És lévén nagy papunk az Isten háza felett: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől." (Zsid 10:19-22)

Nem tudom te hogy vagy vele, de én inkább választom a bizalmat mint a félelmet, az előre jutást a visszaesés helyett, inkább a tiszta életet mint a kárhoztatást.  Inkább lélegzek tiszta levegőt, mint szmogot és sokkal inkább hallanék jó jelentést a Nagy Orvostól, mint rossz híreket. Inkább választom a tisztaságot a szennyezettség helyett. Te hogy vagy ezzel? Ne hagyd, hogy a bűn ellopja a bizalmadat.

Fordította: Korányi Tamás