2017. január 5., csütörtök

David Wilkerson - Az Úr hajléka 2.

Szeretnék három okot felsorolni, miért gyönyörködött Jézus abban, hogy te leszel a hajléka.

1. Jézus örömmel nézett reád mint vőlegényed. Előre látta a közeli kapcsolatot és egységet a menyasszonyával.

Az Ige számos leírást ajánl, hogy mi kik vagyunk Krisztusban. Mi az Ő testének neveztetünk, az Ő bárányai, szüzei, fiai, szolgái, barátai. De a legközvetlenebb megnevezés, hogy Krisztus menyasszonya vagyunk. "...amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni." (Ézsaiás 62:5)

Ha házas vagy emlékszel arra az időre mikor te és szerettet egymásnak ígértétek magatokat. Tettől talpig szerelmesek voltatok. És számoltátok a napokat míg végre eggyé lesztek, egy teljes egységben.

Így volt Jézussal is. Úgy várta, hogy egy legyen veled, hogy beleegyezett abba is, hogy otthagyja az Atyával való közösséget. Előre gondolt arra a napra mikor végre az Ő menyasszonya leszel. És az Ő szemében szerelem által illetettek össze. Ő lesz majd a te szemed fénye és teljes mivoltod az Övé lesz. Ez volt az örömének oka.

A vőlegényed előre örült, hogy jönni fogsz hozzá a titkos imahelyeden naponta, és gyönyörködni fogsz Őbenne. Órákat fogtok együtt tölteni, a világtól távol, megosztva szerelmeteket és kedves egységet fogtok élvezni. És Ő örülve rajtad, boldogan vesz gondoskodásába. "Az Úr a te Istened közötted van; erős Ő megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az Ő szerelmében énekléssel örvendez néked" (Sofóniás 3:17)

Gondolj vissza arra az időre mikor először szeretted meg Jézust. Kerested Őt teljes szíveddel. Olvastad az Igéjét tiszta gyönyörrel. Élvezettel néztél előre amikor Isten házába mehetsz, hogy szeresd és imádd Őt.

Jézus szemében minden nap veled olyan volt mint egy esküvő. Kihirdette: "Itt fogom otthonomat helyezni. Egy olyan személyben fogok lakozni aki engem jobban akar mint minden mást a világban."

Feleségem, Gwen és én ilyen fajta házasságban élünk mindig. Ha csak 24 órára vagyunk távol egymástól, háromszor is hívjuk egymást naponta. És ez így volt 52 évig, és mi csak emberek vagyunk. El tudod képzelni azt a fajta szeretetet amit Jézus előre elképzelt irántad?

2. Jézus örült a gondolatnak, hogy legmélyebb gondolatait megossza veled. 

Az igazi szerelem legnagyobb kifejezése a meghitt titkok megosztása, olyan dolgoké amelyeket senki más nem tud. Mint minden vőlegény, Jézus előre örült, hogy meg fogja osztani titkait veled. És elvárja, hogy te is megosszad szíved titkait Ővele.

Ez az amit szerelmesek tesznek, még a világi kapcsolatban is. Habár Sámson gyönyöre Delilában testi volt, nem titkolt semmit előle. (lásd Bírák könyve 16:4) Szerelme Delila iránt okozta, hogy erejének titkát elmondta és ez életébe került.

Amint Jézus örvendezett feletted nemcsak arra gondolt, hogy menyasszonya vagy, hanem legközelebbi barátja is. Előre látta, hogy a titkos imádságban teljesen átadod magad neki. Örömmel telt el arra a gondolatra, hogy Igéjét megnyissa és feltárjon dolgokat miket talán mások sohasem látnak vagy hallanak. "...titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt ami az én Atyámtól hallottam tudtul adtam nektek." (János Evang. 15: 15)

Előre örült, hogy megosztja az Istenség legbensőbb titkait. Mondja: "...az igazakkal van az Ő titka" (Példabeszédek 3:32) Ez igaz, mert az Úr soha nem tesz egy nagy lépést anélkül, hogy meg ne tudassa ezt azokkal akik szeretik Őt. Ámos írja: "Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az Ő szolgáinak, a prófétáknak." (Ámos 3:7)

Jézus, Isten gondolatainak bizalmas kijelentéseit akarta kinyilvánítani számodra: hogy mit kíván elérni ebben a világban és a te éltedben....az Új Szövetség dicsőségét és az Ő szent nevét ... az Ő áldozatának szépségét. Ezért pedig elvárta, hogy mi is megosszuk minden szükségünket és problémánkat vele, sérelmeinket, reményünket, kívánságainkat, álmainkat és rémképeinket. Ő lenne az akinek szíved minden baját oda adnád.