2017. január 6., péntek

Németh Sándor: Újabb levélváltás Ruff Tiborral a Jelenések könyve kapcsán

"Folytatódik a szilveszterkor megkezdett diskurzus: Ruff Tibor teológus barátom újabb levele a Jelenések könyve pecsétjeivel, és kronológiájával kapcsolatban.

Kedves Sándor,

leveleiden felbuzdulva én is élnék egy felvetéssel: ha esetleg elkezdődött a pecsétek feltörése, mint írtad, amit én sem tudok kizárni (bár ebben az esetben az elragadtatás egyelőre elmaradt?), akkor a fehér lovas (első pecsét) kérdése élesen felmerül. Régóta folyik a találgatás és eszmecsere, hogy a Krisztus vagy az Antikrisztus szellemének kijövetelére vonatkozik-e, és engem egy éve erősen foglalkoztat, hogy ha esetleg az utóbbira vonatkoztatjuk, akkor a muszlim migrációs hullámot is jelentheti, ugyanis íj van nála, márpedig Ismáelről olvassuk, hogy "lakozék Párán pusztájában és lőn íjásszá". Igaz, hogy egy esetben a Messiáshoz is kapcsol íjat az Ige ("nyilaid élesek...ellenségeid szívében"), de Ismáelt illetően ez meghatározóbb jellemző. Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy a tömeges muszlim migráció üdvtörténeti léptékű esemény, és hasonlóképp az évente 100 ezernyi keresztény mártír is, amely pedig az ötödik pecsét vértanúira is utalhat, akiknek még egy kicsit várniuk kell az igazságszolgáltatásra, "míg beteljesedik a számuk". A megrendítő mértékű gazdasági válság megtörtént (2008), de még jöhet súlyosabb is, háborúból van éppen elég, ami pedig a halálos járványt illeti, az AIDS továbbra is tarol, Afrikában a kontinens elnéptelenedésével fenyeget egy évtizeden belül, bár erről is keveset hallunk. Tehát a 2.,3.,4. pecsét is folyamatban lehet. A rabbinikus irodalom az ószövetségi próféciákra alapozva a végidők csapássorozatával kapcsolatban úgy fogalmaz nagyon plasztikusan, hogy "az egyik csapás még itt van, és már érkezik a másik", vagyis a csapások átfednek, és gyorsan követik egymást, ez is látható jelenleg. Éppen az egymást érő csapások által teljesen destabilizálódó földi élet vezethet oda, hogy az emberek világdiktátort igényelnek maguk fölé, mert a történelemben mindig látható, hogy a nagy válságok idején a tömegek erős, koncentrált vezetést akarnak, nem demokratikus vitatkozást, mert csak a diktatúrától remélik a nagy válság hatékony megoldását. A gazdasági válság mélységét egyébként a Jelenések alapján pontosan is ki lehetne számolni, ugyanis a dénár értéke ismert és átszámítható, meg lehet nézni a búza és árpaárfolyamokat, én egyszer utánaszámoltam, és meglepő módon az Ige nem túl magas, hanem a túl alacsony árat ad meg (ma egyedül az USA megtermeli a világ gabonaszükségletének 120 százalékát, ezért túltermelési válság van az egész világon, és ez rengeteg embernek a megélhetését súlyosan veszélyezteti, ezért igyekeznek rávenni pl. az európaiakat is, hogy hagyjanak fel a mezőgazdasággal, ami hazánkat is nagyon súlyosan befolyásolja), miközben a fél világon éheznek az emberek.

A pecsétek feltörése az Ige alapján bibliai titkok nyilvános kiderülésére, rejtett dolgok kinyilatkoztatására, vagyis új megértésekre is vonatkozhat (hiszen Dánielnél a pecsétek ilyeneket zártak el), szerintem ilyesmi is zajlik, hiszen a bibliaismeret és -megértés látványosan és robbanásszerűen növekszik az egyházban és valamennyire a zsidóságban is.

Az internet és a Google, Facebook stb. által működtetett mesterséges intelligenciával keresőgépek stb. mindenesetre technikailag már lehetővé teszik teljes gazdasági kontroll kiépítését. Ezzel kapcsolatban egy figyelemreméltó felfedezést tettem: végignéztem a párduc (gepárdot is jelenthet!) összes bibliai előfordulását, és a kapott jellemrajz szerint két fő jellemzője a lesben állás és a gyorsaság. Egészen közelre becserkészi lesből az áldozatát, majd villámgyorsan lerohanja (ez általában jellemző a macskafélékre, a gepárd 120 km/ó-s sebességgel támad!). A mélységből felemelkedő vadállat párductestű, mint ahogy a Nagy Sándor-féle birodalom is, amelynek szintén a rendkívül gyors hódítás volt a fő karakterjegye. Ez arra mutat, hogy az antikrisztusi rendszer a lehető legközelebbre cserkészi be a világot, miközben még rejtve marad mindenki előtt. Vagyis a világkontroll teljes kiépítése észrevétlenül zajlik (szerintem ez már folyamatban van az internet által, megdöbbentő, hogy miket tudnak már az egyénekről a közösségi oldalak és a google keresőgépei, célzott reklámok stb.), majd pedig rendkívül rövid idő alatt letámadja a világot (3,5 év).

Abszolút el tudom fogadni, hogy a Jelenésekben szereplő nagy égi jelek, így a szülő asszony is, mintegy felül állnak a csapások konkrét kronológiáján, általános rávilágítást adva a konkrét eseménysorok szellemi lényegére és jellegére, vagyis kilóghatnak a kronológiából.

A fő kérdés számomra az marad, hogy ebben az esetben az elragadtatás remélt időpontja későbbre csúszott-e (midtribuláció?), mert óriási felelősség azt biztosan kimondani, hogy a végidők eseménysorozata elkezdődött, és Pál figyelmeztet, hogy:

"Arra kérünk azonban titeket, testvéreink, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelével és a mi Őhozzá való összegyülekezésünkkel kapcsolatban, hogy a kelleténél hamarabb ne dúljon fel benneteket az a gondolat, és ne hagyjátok magatokat riadóztatni* se szellem, se beszéd, se a mienkéhez hasonló levél által, amely szerint „már elérkezett az Úr napja” (senki semmiféle módszerrel ne vezessen félre titeket!), hogy ha előbb nem következik be az elszakadás, és jelenik meg a törvénytelenség embere, a kárhozat fia, aki ellene szegül és fölébe emeli magát mindannak, amit Istennek vagy istentiszteletre méltónak neveznek, olyannyira, hogy ő maga fog beülni az Isten Templomába kinyilvánítva önmagáról, hogy ő Isten." (SZPA-fordítás 2Thess 2.).

(*A kelleténél hamarabb ne dúljon fel benneteket az a gondolat, és ne hagyjátok magatokat riadóztatni: ezt a mondatot a szokottnál jóval szabadabban fordítottuk, hogy tartalma teljesen érthetővé váljon; szó szerint így hangozna: ne kavarjon fel/tántorítson el [túl] gyorsan/hamar [szívetek] értelmétől [nusz] és ne riadóztassanak [titeket]…)

Így én - nem lévén próféta - nem merek biztosat mondani, "riadóztatni", de az éber figyelem abszolút maximalizálását nagyon indokoltnak tartom. Mindenesetre amíg mi itt vagyunk, a kegyelem ideje teljesen nem záródhat le, ezért a nemzetek tömeges megtérése még lehetséges, ha az egyház "rendesen dolgozik".

Szeretettel és tisztelettel,
Ruff Tibor"