2017. január 7., szombat

Németh Sándor: Levélváltás Ruff Tiborral 3.

Latolgattam a Napba öltözött égi megajellel kapcsolatban annak megvalósulásának esélyeit, kedves Tibor.

Semmiképpen nem állítom, hogy a pecsétek feltörése már elkezdődött volna. Nagyon jól ismered te is a Jelenések könyvének értelmezésével kapcsolatban kialakult tradicionális értelmezési irányzatokat és az ezekkel kapcsolatos vitákat. Ezek között az egyik legnehezebb kérdés az, hogy kit jelez az első pecsét fehér lovasa. A kérdésre két választ lehet csak komolyan venni: a fehér ló lovasa Jézus Krisztus vagy pedig emberi ellensége, a legnagyobb gonosz, az Antikrisztus. János apostol - szemben a többi pecsét lovasaival - nem adja meg a lovas személyazonosságát.

Hosszú ideig én is a Jelenések 19,11 lovasával azonosítottam, de John F. Walvoordnak az Antikrisztus melletti érveit meggyőzőbbnek látom, mint azokat az érveket, amelyek arról akarnak meggyőzni, hogy az első pecsét lovasa Jézus Krisztus. Az első pecsét lovasa nagy valószínűség szerint (teljes bizonyossággal nem jelenthető ki) az ideiglenesen a "szenteket" is legyőző Antikrisztus, aki ugyan diadalt arat a földi haderőkkel szemben, de a seregek Urától katasztrofális vereséget fog szenvedni az apokalipszis végkifejletében. Nekem sem tűnik életszerűnek, hogy miért lenne az első pecsét lovasa a hét pecsétet feltörő Messiás, holott Ő a Jelenések 19. fejezetéig a legnagyobb rejtett háttérhatalomként irányítja és tartja ellenőrzése alatt az e világkorszakot lezáró apokaliptikus eseményeket, hogy végül, a büntető jellegű csapássorozatok tetőpontján személyesen is megjelenjen Jeruzsálemben.

A Jelenések könyvének értelmezései közül a futurisztikust tartom a leghitelesebbnek, amely szerint most még az egyház korszakában élünk, de egyre közelebb vagyunk a pecsétek feltörésének idejéhez. A hét pecsét tartalmazza és összegzi az utolsó évhét apokaliptikus eseményeit. Különösen az utolsó 3 és fél évben sűrűsödnek össze a próféciák beteljesedései. Az égi megajel az elragadtatást valamint Izrael és a "hétfejű sárkány” konfliktusát is előrejelezheti, és ha ez napjainkban lesz látható, akkor érthető, hogy izgalmat kelt a Jelenések 12,1-gyel összefüggésbe hozott - számomra még kétséges - elmélet.

Az antikrisztus szellemét leginkább az olyan valláshoz tartozó hívők hordozzák és terjesztik a világban, akik kategorikusan tagadják azt, hogy Istennek van Fia, vagyis tagadják az Atyát és a Fiút. János apostol az antikrisztus szellemének ismérveiként nevezi még azt is, hogy tagadja Jézus istenségét, és tagadja, hogy Ő a Messiás.

Az antikrisztus kifejezést is három értelemben használja a kereszténység: “antikrisztusok" azok a személyek, akik a Jézus Krisztusra vonatkozó alapvető evangéliumi igazsággal szemben lépnek fel, sőt Jézus helyét kívánják elfoglalni az emberek életében. Az “antikrisztus szellemével” olyan természetfölötti lényeket jelölünk (démonok, gonosz angyalok), akik személyiség jegyekkel rendelkeznek és a Sátántól való feladatuk az, hogy hazugságokra tanítsák az embereket Jézus Krisztusról a megváltó művével kapcsolatban, valamint a földi hatalmakkal fizikailag is üldöztetik az igazi egyházat valamint a zsidóságot. Az “Antikrisztus" pedig konkrét személy, aki Jézus Krisztusnak olyan ellentéte, mint az Istennek a Sátán, akiben maga az Ördög testesül meg.

Az antikrisztusi mozgalmak és vallási, politikai rendszerek közel kétezer éves földi véres története sajnos nem ért véget, sőt a próféciák alapján ezek egy egységes, minden földi rendszert átfogó világrendszerben fognak megszerveződni. Ennek lesz a diktátora, a saját magát istenként imádtató Antikrisztusnak, hamis Messiásnak nevezett sátáni ember.

Egyetértek Tibor veled, hogy az antikrisztusi szellem égisze alatt egységesülő világ létrejöttében az iszlámnak és a muszlim migrációnak nagyon fontos szerepet osztottak ki az antikrisztusi világ építői. A nyugati politikai, vallási, gazdasági elit árulása nélkül az iszlám radikálisai és hatalmai soha nem tudtak volna ilyen nagy mértékű károkat, szenvedéseket okozni a kereszténységnek. Te is tudod nagyon jól, hogy a világvallások és az azokkal szimbiózisban regnáló hatalmak közül alapítójától kezdődően az iszlám hordozza legmarkánsabban az antikrisztusi jegyeket. A napi hírekből is nyilvánvaló, hogy a nyugati világban politikai, hatalmi támogatással zajlik az iszlám vallás szétterítése, terjesztése a zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson alapuló kultúra visszaszorítása érdekében. A szekuláris nyugati kultúrát már napjainkban is az antikrisztus szelleme dominálja. Jó hír viszont az, hogy sokan a Bibliában keresik a kérdéseikre a válaszokat.

Barátsággal,
Németh Sándor