2017. január 27., péntek

Reinhard Bonnke - Szellemek megkülönböztetése 2.

Jelentős átfedések vannak a bölcsesség beszéde és a megkülönböztetés ajándéka között, az utóbbi azonban csak a szellemekkel foglalkozik. A Biblia több helyen is figyelmeztet bennünket, hogy mérlegeljük, illetve érté­keljük, amit látunk vagy hallunk. A hívők nem azért hívők, hogy mindent elhiggyenek, amit hallanak, és ez különösen vonatkozik az olyan dolgokra, amik állítólag az Úrtól vannak, sőt amiket - úgymond - maga Isten szól. A Biblia bolondságnak tartja a mindenféle úgynevezett próféciák, ismeretek vagy kijelentések megfelelő ellenőr­zés nélküli elfogadását, de sajnos ez gyakran mégis meg­történik. Megdöbbentő, hogy egyesek milyen naivak tudnak lenni! Rendszeresen találkozunk megtévesztett emberekkel, néha talán csak jelentéktelen ügyekben - néha azonban félelmetes dolgokat eredményező komoly hibákkal kell szembenéznünk, s ezek végtermékeként számtalan újkeletű kultusz áll elő, melyek fanatizmusa nem egyszer tragédiákhoz, emberek halálához vezet.

A természetfeletti ajándékok kapcsán jól jegyezzük meg a következőt: rengeteg hamisítvány van forgalom­ban - innen a „démonok tanításairól" szóló megjegyzés az lTimóteus 4,1-ben -, emellett az emberi utánzás is sok furcsa dolgot produkál. Az ajándékokat megfelelő ítéletnek kell alávetnünk. Olyan ez, mintha a természetfeletti ajándékok birodalmát a betolakodók ellen riasztócsengővel szerelnénk fel. Többen próbáltak már logikai egymásutániságot kimutatni az lKorintus 12-ben szereplő listán. Ha ez így lenne, véleményem szerint a szellemek megkülönböztetésének ajándékát kellene az első helyre sorolni!

Ez az ajándék a szellemi dolgok igen széles területeit fogja át, és nem kizárólag az ördög felismerését teszi lehetővé. A prófétálás és a tanítás kapcsán, de sok más dologban is nélkülözhetetlen fontosságú, melyekkel kapcsolatban a Szentírás oly gyakran figyelmeztet. A démonok tevékenységük 99%-át láthatatlanul, „megnyilvánulás nélkül" viszik végbe, ezért fokozott figyelmet kell fordítanunk az új kijelentésként ható „démonok tanításaira".

A Szent Szellem hangja gyakran nagyon halk. Saját vágyaink és céljaink kavargásának zaja könnyen el tudja nyomni. Jézusnak a pusztában való megkísértése olyan szempontból is figyelemre méltó, hogy minden kísértés első ránézésre az emberiség javát volt hivatott szolgálni, s ráadásul még a Szentírással is alátámasztották - Ő azonban minden alkalommal leleplezte Sátán ravaszságát. Jóval fontosabb tehát az új tanítások megítélése, mint az, hogy mindenkiben démonokat keressünk.

Démonok érzékelése

Különféle nézetek terjedtek el ezzel az ajándékkal kapcsolatban is. Dr. Ralph Martin úgy emlegeti, mint a pró­féciák és démonikus utánzataik megítélésének képességét. D G. Dunn tudományos szakvéleménye az, hogy ez nem más, mint a prófétálás egy formája, ami a többi ajándékkal való visszaélés fékjeként használatos, többek között a próféciák megítélésére, amire az ITesszalonika 5,20-21 felszólít bennünket. Sokan úgy tekintik, mint „a Szellem által adott képességet arra nézve, hogy az ajándékokat a hívőkben működtető Szent Szellemet meg tudjuk különböztetni a démoni szellemektől".

Egy másik szerző azon az állásponton van, hogy ez az ajándék hivatott tehermentesíteni a lelkipásztor életét a nem Istentől jövő és nem a gyülekezet építését elősegítő behatásoktól. Egyfajta doktrinális ítélőképesség tehát mely korrekt, tárgyilagos értékítéletre tesz képessé - esetenként az egész közösségben működő ajándékokkal kapcsolatosan is. Mindezek a feltevések többé-kevésbé helyesek lehetnek, hiszen Pál csak megnevezi az ajándékot, de nem fejti ki bővebben annak tartalmát. Egy dologban azonban biztosak lehetünk: az Úr a hamis szellemből fakadó megnyilvánulásoktól akar ily módon megőrizni bennünket.