2017. január 4., szerda

Németh Sándor: Levélváltás Ruff Tibor barátommal a Jelenések könyve kapcsán

Kedves Sándor,

köszönöm, hogy elküldted a Facebookon közzétett megjegyzéseidet, ha jól emlékszem, Szolovjov (Dosztojevszkij jóbarátja, aki Bergyajev mellett a hívő egzisztencializmus egyik alapító filozófusa volt) szintén úgy értelmezte, hogy a szülő asszony szemmel látható jel lesz az égen a végidőkben. Én is azt gondolom, hogy biztosat a szóban forgó értelmezésről csak szeptember 24-e után tudunk majd mondani. Hogy Izrael "szülése" bármikor beindulhat, ahhoz szerintem is nagyjából készen áll minden, szerintem is ide vonatkoznak a Mik 4., Jer 30., Ésa 66. igék, egyértelműen összefüggenek a Jel 12-vel. Lehet, hogy a Góg-Magóg-háborúra vonatkozik a szülés kezdete?

(Érdekességképpen említem, hogy a judaizmus eszkatológiája szerint az a vezető, aki a Góg-Magóg-háborút megnyeri, az a Messiás, vagyis ők a Jelenések armageddoni háborúját - mely náluk ezen a néven nem szerepel - azonosítják tévesen a Góg-Magóg-háborúval. Ebből következik, hogy aki a Góg-Magóg-háborút megnyeri Izraelnek, azt a személyt a judaizmus Messiásként fogja tisztelni - lehet, hogy ez lesz aztán - negatív "pálfordulata" után - az Antikrisztus?) A szülő asszony fiának elragadtatását a midtribulácionisták az egyház elragadtatására vonatkoztatják, nem tudom, erről mi a véleményed.

Egyúttal az is kérdés bennem, hogy ha a Jelenéseket időrendben értelmezzük, akkor eszerint már túl lennénk a hét pecsét és a hét kürt időszakán? Vagy pedig az asszony égi jele időrendben nem ezek után, hanem már ezekkel párhuzamosan - vagy ezek előtt - láthatóvá válik és beteljesül? Én egyelőre nem látok tisztán ezekben a kérdésekben, de gondolkodom (szellemben is).

Köszönöm és sok erőt, teljes győzelmet Neked minden ellenség felett!
Ruff Tibor

Kedves Tibor!

Igen, foglalkoztat engem is az, hogyan illeszkedik be a Jelenések könyvének időrendjébe a nagy égi jel. A napba öltözött nő a könyv közepe utáni fejezetben található, a két tanúról szoló kijelentés után. A szóban forgó elmélet pedig az apokalipszis nyitó eseményeként értelmezi a napba öltözött nő égi jelét. Ez a körülmény is bizonytalanná teszi a feltételezés hitelességet.

De mégsem zárható ki a nagy égi jel apokaliptikus időszak nyitásaként való értelmezése, mert az utolsó évhét első 3,5 évében a Sátán nem támadja meg nyíltan Izraelt, mert a két fél közötti szövetség ekkor még érvényben van. De a rejtett célja ennek az antikrisztusi szövetségnek is mélyen istentelen, mert szemben áll Isten Izrael új szövetségbe való felemelését célzó tervével és erőfeszítéseivel.

Tehát már az évhét első szakaszában is zajlik az asszony vajúdása és a sárkány vele szembeni támadása, mert az Antikrisztus pontosan azért köti meg a szövetségét Izraellel, hogy megakadályozza az Izrael és Jézus Krisztus közötti megbékélést és szövetségkötést, és a mostani Izrael új szövetségi nemzetté való válását. A történelem tanulsága szerint a világrendben tartalmi változások eddig háborúk és nagy gazdasági, pénzügyi krízisek után történtek. Egy ilyen után tűnik reálisnak Izrael és a “vadállat" közötti szövetségkötés, ami után kezdődik az utolsó 7 évnek a visszaszámlálása. Logikusnak tűnik az a feltételezés, hogy a nagy égi jel ezeknek az eseményeknek az előhírnöke. Isten semmit nem tesz a földön olyant - különösen nem korszakváltást - amire ne hívná fel népének figyelmét jóval az esemény bekövetkezése előtt.

Áldott újesztendőt kívánok neked is!
Németh Sándor

Forrás: https://www.facebook.com/nemethsandorofficial/posts/1267421416638818