2017. január 27., péntek

Marilyn Hickey - Gyerekek, akik célba találtak. A tiéd is célba találhat 12.

A SZIRÓFŐNÍCIAI ASSZONY LÁNYA MEGSZABADULT A DÉMONOKTÓL 
(Márk 7.26,27) 

Az anya tehetetlenül állva nézte vicsorgó, földön rángatózó fiatal lányát. Semmilyen erőfeszítéssel nem lehetett volna lecsillapítani a lányt és könnyek szöktek az asszony szemébe, ahogy fájdalmas tehetetlenségében a kezeit tördelte. Időről időre az aggódó anya megkísérelt közelebb kerülni a vonagló alakhoz, de mind hiába. Az asszony keze még mindig egy mély sérülésből vérzett e tény kemény bizonyítékaként. „Mit tudok tenni, mit tudok tenni?” – tette fel a kérdést az asszony magának. A szirófőníciai asszonyt nagyon elkeseredett, hiszen nagyon sokszor végignézte a lánya kínlódását. „A démon biztosan megöli a gyermekem, ha nem találom meg a segítséget, amire szüksége van!” Ahogy az asszony ezekre gondolt a lánya elkezdett lecsillapodni és a rángatózás fokozatosan leállt. Az anya nagyot sóhajtott a megkönnyebbüléstől. Most vége van egy időre. Odatérdelt a lánya mellé és gyengéden a nevén szólította. A sötétből kibámulva, kérdő tekintettel a lány abbahagyta a nyögdécselést és egyszerűen megkérdezte. „Már megint?”Anyja segítségével a lány elvánszorgott a kanapéig. Kábultan lerogyott a bútordarabra. Az anya mellé ült, átkarolta és percekig szótlanul ültek ott. A lány kifejezéstelen tekintetét lassan a félelem árasztotta el. Betemetve arcát anyja karjaiban, a lány zokogásban tört ki. „Annyira félek, de annyira félek!” – zokogta hangosan. 

Az anyja próbálta megvigasztalni lányát, de legalább annyira megijedt, mint ő. Mindent megtett már, amit tudott, de még az ördögűző sem tudott segíteni. Néhány nappal később a szirófőníciai asszony szomszédja lélegzetét visszafojtva, izgatottan viharzott be hozzájuk. „Itt van a galileai férfi Türoszban!” – kiáltotta. „Milyen galileai férfi?” - kérdezte zavartan az asszony. A kérdés gátszakadást okozott a szomszédnál, csak úgy dőlt belőle a szó, ahogy próbálta elmagyarázni, hogy ki is volt ez a galileai zsidó. Röviden tanító, gyógyító volt, az, Akiről mindenki beszélt. Néhány azt is beszélték, hogy Ő a régen várt zsidó Messiás. Egy szó különösen megragadta a szirófőníciai asszony figyelmét. Az a szó, hogy gyógyító! A nő megemlékezett azokról a történetekről, amiket egy férfiről hallott Izraelben, akinek szokatlan ereje volt, hogy betegeket gyógyítson és démonokat űzzön ki. Néhányan még azt is mesélték, hogy halottakat támasztott fel. A remény fellángolt az asszony szellemében: talán ez volt az a segítség, amire annyira vágyott. Az asszony nem tétlenkedett tovább. 

Miután megkérdezte a szomszédjától, hol látta a gyógyítót kiviharzott az ajtón otthagyva lányát a szomszéd gondjaira bízva. Amikor a lelkes anyuka megtalálta a házat, ahol Jézus megszállt, belépett és odavette magát Annak lábaihoz, Akire a szobában mindenki figyelt. Az asszony újra és újra így könyörgött Jézusnak: „Kérlek, gyere el hozzánk, és űzd ki a démont a lányomból!„ Jézus meghallgatva az asszony könyörgését így szólt: „Először Ábrahám fiainak szükségeit kell betöltenem. Nem jó elvenni tőlük a kenyeret és odavetni a pogányok kutyáinak!” A szirófőníciai asszony abszolút nem ezt a választ várta, de nem bátortalanodott el és gyorsan ezt válaszolta: „Igen Uram, de még a kutya kölyköket is megetetik az asztal alá eső kenyérmorzsákból. „Jézus nagyon együtt érzően ezt mondta: „Mivel hittel és elkötelezetten válaszoltál, ezért menj el és legyen a te kérésed szerint, a démon kiment a lányodból!” 

Lehet, hogy szülőként ma hasonló problémával kell szembenézned, mint ennek a szirófőníciai asszonynak ebben a történetben. A fiadat vagy lányodat talán a pokol erői gyötrik lázadás, drogok, alkohol, hard rock vagy sátánizmus stb képében. Fel a fejjel! A helyzeted nem reménytelen. Azok, akik hitben erőszakosak, elnyerik a királyság ígéreteit. Állj rá erősen az Igére és ne hagyd, hogy az ellenség eltántorítson. Meg fogod látni a kötelékek leomlását. 

Igék neked és a gyermekednek (Károliból) 

Ézsaiás 33:6. És békés lesz a te idõd, gazdag boldogságban, bölcsességben és tudományban; az Úr félelme lesz kincse. 

Máté 11:12. A Keresztelõ János idejétõl fogva pedig mind mostanig erõszakoskodnak a mennyek országáért, és az erõszakoskodók ragadják el azt. 

Lukács 12:31-32. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot. 

Efézusiakhoz 6:10-11. Végezetre, atyámfiai, legyetek erõsek az Úrban, és az õ hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Fordította: Nagy Andrea