2017. január 23., hétfő

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 9.

9. A bűn zsoldja a halál

Csak egy dolog van, amiben a bűn hűséges: jutalma mindig a halál. Sajnos a bűn soha nem fogja ezt a titkot megosztani veled. Helyette gazdagságot ígér, hírnevet, gyönyört, beteljesedést és erőt. És ahogy szeretnéd megtapasztalni ezeket az út során, eltűnnek előled, legjobb esetben pár rövid évtizedig lesznek a tieid. Aztán eljön az elszámolás napja és az eredmény mindig ugyanaz: fizikai és szellemi halál.

Az igazság az, hogy a bűn már a kezdetnél is halált hoz, mindig megöl valamit bennünk, mikor vétkezünk. Eltompítja az érzékenységünket, elnémítja a lelkiismeretünket, lebénítja az akaraterőnket, beszennyezi a lelkünket. Szinte azt mondhatjuk, valahányszor bűnt követünk el, valami meghal bennünk. (Ezért nem létezhet bűn a mennyben, hiszen a menny a tökéletes élet helye.) Tehát az út végén a bűn halállal fizet és ez elválasztást jelent Istentől most és az örökkévalóságban. Pál ezért komolyan figyelmeztette a Galatabelieket: "Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet." (Gal 6:7.8)

Úgy tűnhet egy darabig, hogy a bűn boldogságot, megelégedést, előrelépést ad és ez megcsúfolja Isten szavát. Végül is ha a bűn olyan rossz és Isten annyira ellene van, miért tűnik úgy, hogy nincs látható következménye? Miért vannak el az emberek látszólag egész jól bűnös, testi cselekedetekkel? Nos, nem kell, hogy nyugtalankodj vagy aggódj emiatt, mivel az Úr nem csúfoltatik meg. (Emlékezz a 37-es zsoltárra.) Ő örök, csalhatatlan törvényeket adott és amit vetünk azt aratjuk. A hívő számára ez a maga idejében történő aratását jelenti az örök életnek, ha nem lankad és nem adja fel. (Gal 6:9, Luk 18:1-8) De az istentelen biztosan halált fog aratni.

10.  Isten megbünteti a bűnöst ezen a világon és az eljövendőben is

Mivel tehát Isten letette az aratás és vetés megváltoztathatatlan törvényeit, minden amit teszünk, következményekkel jár, jóval vagy rosszal. A dohányzás tüdőrákot, az alkoholizmus májzsugort, a promiszkuitás nemi betegségeket, az elhízás szívbetegséget okozhat. Önmagában ez távol kellene, hogy tartson a bűntől.

De van még a bűnnek más rothadt jutalma is, Isten "passzív" törvényeinek működésén túl. (A passzív alatt olyan törvényeket értek, amelyek önmagukban működnek, külső beavatkozás nélkül.) Isten Maga, aktívan ítéli meg a bűnösöket. Az Úr levágja őket. Nézd csak meg néhány ígéretét. (Kétlem, hogy számon kérheted bármelyiket később.)

Nézzük meg először Isten figyelmeztetéseit Izrael számára (ez egy hosszabb rész de érdemes figyelmesen elolvasni):

"Ha pedig nem hallgattok reám, és mind e parancsolatokat meg nem cselekeszitek; És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megútálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet: Bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bocsátok reátok: a száraz betegséget és a forrólázt, a melyek szemeket égetnek és lelket epesztenek....és uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, és fussatok, mikor senki nem kerget is titeket. Ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért; És megtöröm a ti megátalkodott kevélységeteket, és olyanná teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeteket pedig olyanná, mint a réz....Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni: hétszeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért. És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfosszanak titeket gyermekeitektől, kiirtsák barmaitokat, és elfogyaszszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti útaitok... Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok. Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, tíz asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemenczében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégesztek meg. És ha e mellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok: Én is ellenetekre járok búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért. És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát. És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megútál titeket az én lelkem....És elpusztítom ezt a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, a kik letelepednek ebbe. Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzetlek titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá." (III Móz.26:14-33-ból válogatva)

Most nézzük meg Jézus figyelmeztetéseit az egyház számára. (Ezeket sem felületesen átfutva!)

"Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz....Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával....Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.
És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint....Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád....Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy forró. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem forró, kivetlek téged az én számból."(Jel. 2:5,16,21-23, 3:3,15,16.)

Soha nem akarom, hogy ezek a szavak nekem szóljanak! Soha nem akarok Isten haragjának a tárgya lenni! Még leírni is félelmetes ezeket az igéket. Ha az egész világ ellenem is van és csak Isten velem, nincs okom félni semmitől. De ha az egész világ mellettem van és csak Isten ellenem, retteghetek. A legrémületesebb mondat amit a teremtmény a Teremtőjétől hallhat: "Ellened megyek!" Ez az igazi lidércnyomás. A mindenható Úr ellenem! Kedves olvasó mondd ki ezt hangosan a saját neveddel a hatás kedvéért. (Személy szerint én nem javaslom - a szerk.) Soha ne történjen meg!

Harmóniában akarok élni az Atyával, az Ő kedves bátorításával az engedelmes, alárendelt életem miatt, nem haragra ingerelni Őt a tiszteletlen, nemtörődöm vagy akár botrányos bűneimmel. Rengeteg következménye van a rossz cselekedeteinknek, börtönbüntetések, összetört otthonok, beteg testek. De mindezek elhalványodnak, ha Isten szent ítéletével vetjük össze őket. Ki állhat meg, ha az Ő ökle lesújt? Ahogy a zsoltáros leírta: "Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számláni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk." (Zsolt. 90:11-12.)

Add meg a szívet óh Isten, amellyel bölcsen élhetjük le életünk napjait!

Fordította: Korányi Tamás