2017. január 5., csütörtök

Zsoltárok Könyve 136.

1. Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos, mert örökké tart a kegyelme!
2. Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart a kegyelme.
3. Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart a kegyelme.
4. Annak, ki egyedül mivel nagy csodatetteket, mert örökké tart a kegyelme.
5. Annak, ki értelemmel készítette az eget, mert örökké tart a kegyelme.
6. Annak, ki a földet kiterítette a vizek fölé, mert örökké tart a kegyelme.
7. Annak, ki nagy világítókat készített, mert örökké tart a kegyelme.
8. A napot uralkodásra nappal, mert örökké tart a kegyelme.
9. A holdat és csillagokat uralkodásra éjjel, mert örökké tart a kegyelme.
10. Annak, ki megverte Egyiptomot elsőszülöttjeikben, mert örökké tart a kegyelme.
11. S kivezette lzraélt közülük, mert örökké tart a kegyelme.
12. Erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart a kegyelme.
13. Annak, ki hasábokra hasította a nádas tengert, mert örökké tart a kegyelme.
14. És közepén átvonultatta Izraélt, mert örökké tart a kegyelme.
15. És behajította Fáraót és hadát a nádas tengerbe, mert örökké tart a kegyelme.
16. Annak, ki a pusztában járatta népét, mert örökké tart a kegyelme.
17. Annak, ki megvert nagy királyokat, mert örökké tart a kegyelme.
18. S megölt hatalmas királyokat, mert örökké tart a kegyelme.
19. Szíchónt, az Emóri királyát, mert örökké tart a kegyelme.
20. És Ógot, Básán királyát, mert örökké tart a kegyelme.
21. És adta országukat birtokul, mert örökké tart a kegyelme.
22. Birtokul Izraélnek, az ő szolgájának, mert örökké tart a kegyelme.
23. A ki alacsonyságunkban megemlékezett rólunk, mert örökké tart a kegyelme.
24. S megváltott minket szorongatóinktól, mert örökké tart a kegyelme.
25. Kenyeret ad minden halandónak, mert örökké tart a kegyelme.
26. Adjatok hálát az ég Istenének, mert örökké tart a kegyelme.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)