2017. január 23., hétfő

Zsoltárok Könyve 148.

1. Hallelúja! Dicsérjétek az Örökkévalót az égből, dicsérjétek a magasságban!
2. Dicsérjétek mind az ő angyalai, dicsérjétek mind az ő seregei!
3. Dicsérjétek, nap és hold, dicsérjétek mind a világító csillagok!
4. Dicsérjétek, egek egei s a vizek, melyek az egeken fölül vannak!
5. Dicsérjék az Örökkévaló nevét, mert ő parancsolta, s megteremtődtek;
6. odaállította őket mindenkorra, örökre, törvényt adott, meg nem szeghetőt.
7. Dicsérjétek az Örökkévalót a földről, tengeri szörnyek és mind a mélységek;
8. tűz és jégeső, hó és füst, szélvihar, igéjének végezője;
9. a hegyek és mind a halmok, gyümölcsfa és mind a cédrusfák;
10. a vad és minden barom, csúszó-mászó és szárnyas madár;
11. föld királyai és mind a nemzetek, vezérek és mind a föld birái.
12. ifjak még hajadonok is, vének fiatalokkal együtt.
13. Dicsérjétek az Örökkévaló nevét, mert magasztos az ő neve egyedül — fensége föld és ég fölött van.
14. Felemelte népe szarvát, dicséretül mind a jámborjainak, Izraél fiainak, a hozzá közel való népnek. Hallelúja!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)