2017. január 24., kedd

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 10.

Isten ott vár rád, ahol vagy

"Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiálta az Isten angyala az égből Hágárnak, és monda néki: Mi lelt téged Hágár? ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott ahol van."
I Mózes 21:17.

A Bibliában gyakran olvasunk arról, hogy amikor valaki bajban van, Isten rájuk talált ott, ahol voltak és megsegítette őket. Isten szerencsére nem várja meg, míg nekünk sikerül eljutnunk Hozzá – Ő jön hozzánk!

Sára szolgálólánya, Hágár és a fia Ismáel már a halállal néztek szembe a vadonban, miután Ábrahám és Sára elűzték őket. Isten azt mondta Ábrahámnak, hallgasson Sárára, és válassza szét Ismáelt (a saját erőfeszítésük gyermekét) és Izsákot (az ígéret fiát).

Isten azonban még nem végzett Ismáellel. Nem akarta eldobni őt, mint a pillanatnyi helyzet mutatta, hanem egy új fejezetet akart nyitni élete könyvében.

Ismáelre tekinthettek volna úgy, mint egy tévedésre. Korábban Isten megígérte Ábrámnak és Szárainak (a későbbi Ábrahámnak és Sárának) hogy egy gyermekkel ajándékozza meg őket. De ők, mint sokan közülünk, belefáradtak a várakozásba, és egy saját tervet dolgoztak ki. Hibát követtek el, de Isten tovább munkálkodott az életükön.

Szárai átadta a szolgálóját, Hágárt Ábrámnak, hogy legyen a második felesége. Megkérte a férjét, hogy közösüljön Hágárral, mivel ő már meddő volt. Ezt azzal indokolta, hogy így Isten megadja majd nekik a várva várt gyermeket. De Isten tervében egyáltalán nem ez szerepelt, és elég nagy zűrzavart kavartak ezzel a lépéssel, amint azt az I Mózes 16-18-ban olvashatjuk. Ahogy ezeket a részeket olvassuk, láthatjuk, hogy mindenki hibázott. De Isten ismerte a szívüket, hiszen készen állt arra, hogy korrekciót hajtson végre és helyrehozza mindazt, amit elrontottak.

Isten gyakran csodákat hoz létre a hibáink nyomán. A gyermekkoromban átélt zaklatás egyértelműen szörnyű hiba volt, és soha nem lett volna szabad megtörténnie. Nemcsak számomra volt hiba, hanem valamennyi érintett számára. De mivel Isten olyan csodálatos, ebből a hibából egy szolgálatot épített fel számomra, amelynek segítségével másokon segíthetek. Isten ott talált rám, ahol voltam, és annak ellenére, hogy az emberek elutasítottak, alkalmatlannak tartottak a szolgálatra, Isten elfogadott.

Isten a valószínűtlent választja – engem és téged!

"Hanem a világ bolondjait (szándékosan) választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki (szándékosan) magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék [ne dicsőítse önmagát] ő előtte egy test sem."
I Korinthus 1:27-29.

Isten szándékosan választ magának olyan embereket, akik a legkevésbé alkalmasak a feladatra. Ezzel szélesre tárja a kaput, hogy kegyelme, irgalma és hatalma által megváltoztassa az emberek életét. Ha Isten valakit használ, mint engem is, észreveszi, hogy a forrás nem belőle fakad, hanem egyedül Istentől, "Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél". (I Korinthus 1:25)

Valamennyiünknek van egy sorsa, amit be kell teljesítenie, akár tetszik, akár nem. Nem hozhatjuk fel gyengeségeinket mentségként, hiszen Isten Igéje azt mondja, hogy az Ő ereje a mi erőtlenségünk által lesz tökéletes (II Korinthus 12:9). Nem mentegetőzhetünk a múltunkkal sem, mert Pál apostolon keresztül Isten azt mondja, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak és minden újjá lett (II Korinthus 5:17). Igazából nem azzal van a baj, ahogy Isten lát minket, hanem az, ahogyan mi látjuk magunkat. Ez akadályoz minket abban, hogy sikeresek legyünk. Bármelyikünkből bármi lehet, ha Isten is úgy akarja.

Tölts el egy kis időt magaddal, és gondolkozz el azon, milyen érzéseid vannak saját magaddal kapcsolatosan. Milyen képet hordozol magadban magadról? Ha előveszed ezt a képet, mire hasonlítasz: döglött kutyára vagy sáskára? Egy szerencsétlen teremtést látsz, akit senki sem szeret? Vagy Isten képmását látod magadban, aki újjászületett, és akire egy új élet vár, csak kérnie kell?

Fordította: Berényi Irén