2017. január 19., csütörtök

David Wilkerson - Az Úr hajléka 4.

Hogyan hasonlítod életed ehhez a leíráshoz?

A Biblia tisztán kifejezi Jézus várakozását, hogy hajlékát bennünk megtalálja. Szóval megfelelsz-e ennek a várakozásnak? Egy életet akar veled élni. A Jézussal való közvetlen kapcsolatod növekszik vagy zsugorodik? Napról napra emlékszel reá vagy elfelejtkezel róla?

A vőlegényed úgy képzelte, hogy közel fog vonni magához. Ki akarta nyitni a szívét feléd, hogy kedves kapcsolatotok lehessen minden nap. Arra vágyakozott, hogy mutathasson számodra tartogatott dolgokat ami egyedül a tiéd. És gyengeséged, félelmed és az elégedetlenség érzéseit el akarja tüntetni.

Mindezért szívét gyönyörködtethetnéd könnyeiddel, közelségeddel, ragaszkodó odaadással. Szavaid mint a mennyasszonyé: "...az Õ árnyékában felette igen kívánok ülni; és az Õ gyümölcse gyönyörûséges az én ínyemnek." (Énekek Éneke 2:3), "...mutasd meg nékem orcádat, hadd halljam a te szódat." (2:14)

Krisztus örömmel telt el csak a gondolatra, hogy ilyen kapcsolata lesz veled, messze a világ teremtése elõtt. És most, amint az idõ elérkezett, hogy ezt a kapcsolatot élvezni lehessen, elhanyagolod és hátat fordítasz az Úrnak. Van idõ TV-re, vásárlásra, internetre, kertedre, de nincs idõ Jézusra. Kérdezlek- gondolod, hogy Õ egy olyan mennyasszony szívébe fog lakozni aki megunta Õt? Miért keresne hajlékot abban akinek nincs ideje vele lenni, beszélni hozzá és hallgatni reá?

Itt van egy komoly figyelmeztetés; Jézus nem fog lakozni abban aki elhanyagolja és nem ismeri Õt el. Talán ellenkezel és (azt) mondod, "De én szeretem az Urat, nem fordultam el tõle." A tény azonban az, hogy ha elfelejtettél imádkozni és Igéjét olvasni hét számra, ha nincs egy közvetlen, egyedül álló kapcsolatod Jézussal, ez a te feleteted. Kijelentetted, "Tetteim a bizonyíték arra, hogy nincs egy szenvedélyes szeretetem Jézus iránt. Családom, állásom és személyes kívánalmaim jönnek elõször."

Figyelj, hogy ne váljál "sóvá"

Isten szava tisztán figyelmeztet; "Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törõdünk ily nagy idvességgel? (Zsidók Lev. 2:3) Annak súlyos következménye van, ha Jézust nem veszed figyelembe. A Biblia figyelmeztet, hogy ha ilyen nagy üdvösséggel nem törõdünk, sóvá fogunk válni. Engedd meg, hogy megmagyarázzam ezt.

Ezékiel 47-ik fejezete beszél az élet folyójáról ami Isten trónjából ered. Ez a folyó szent, gyógyító vízzel van telve. Amint a pusztán átfolyik, életet hoz mindenben amit érint. Egyre szélesebb, nagyobbra árad ki, míg elég mély ahhoz, hogy úszni lehet benne. "Ez a víz...a keleti tájékra folyik ki...és a tengerbe megyen be; a tengerbe szakad és meggyógyul a víz. És lészen, hogy minden élõ állat amely nyüzsög valahová a folyam bemegyen, élni fog." (Ezékiel 47:8-9)

Ez az élet folyója a hirdetett evangéliumot jelképezi. Krisztus evangéliuma mint egy kis patak kezdõdött a tanítványokon keresztül. Ezután az Ige terjedt. Pál Apostol széles körben prédikálta és késõbb a megtértek hasonlóan hirdették az evangéliumot, hamarosan az egész világra szétterjedt. Ma, ezrek és ezrek mint Isten szolgái terjesztik az evangéliumot az egész világon. Így már "úszni lehet ezekben a folyókban." "...és él minden, valahová a folyó bement." (47:9)

A folyó Kálvária óta folyik. És ma milliók akik hallják és elfogadják Isten szavát meggyógyulnak. Krisztus igazsága ébreszti fel ezeket lustaságukból és fásultságukból. Most már szemük nagyra nyílt fel és gyönyörködnek Jézusban. Naponta keresik Õt, szeretik szavait, közelségét élvezik és meghittséget osztanak vele. Tanulnak a Szent Szellem dolgairól miket soha nem ismertek. Nekik Isten szívének titkai megadatnak és ez gyógyítja õket.

Tehát mi van veled? Úszol-e Isten gyógyító vizében? Vagy hagyod, hogy ez a folyó melletted elfollyon? Figyeld mi történik a pusztasággal ahová ezek a vizek nem jutnak el; "Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek." (47:11)

Talán bûnös vagy abban, hogy nem törõdsz Jézussal. Imádságtalan, engedetlen nemtörõdömséggel kezelted Igéjét. Hallottál meggyõzõ prédikációkat és talán felzaklattak ideiglenesen, de hagytad magad visszasüllyedni egy önelégültségbe. És most ez egy életformává vált. Igazában, sikeresen kiûzted magadból a régi vágyakozást amit éreztél Jézus iránt.

Mit jelent, hogy "só helyei lesznek", mint Ezékiel állítja? Ez egy teljes terméketlenséget - gyümölcstelenséget, ürességet, szárazságot, egyedüllétet jelent. Gondolj Izráel Halott Tengerére. Egy nagy víz mennyiség, de teljesen sós. Hal vagy semmi más élet nem tud létezni benne. Növények sem tudnak nõni benne, vagy körülötte. Teljesen terméketlen.

Egy ilyen "mocsaras", kiszáradt helyhez hasonlítasz? Életednek nincs semmi terméke Isten részére? Napi életed csak üres, száraz egyedüli létezés? Talán "só helyei lettél". Körülötted mások gyümölcsöt teremnek és növekednek Krisztusban. Isten szent vizében meggyógyultak. De neked nincs ilyen hasonló tárolód mint nekik. Csak egy névbeli kereszténnyé váltál.
Ha ez az üzenet meggyõzi és felzaklatja a szíved akkor egy jó újságom van számodra.
Sohasem késõ arra, hogy újból kezdjél mindent, Mikor Isten gyógyító folyója megérint, ez meggyógyítja meghalt érzéseidet

Amikor az Új Szövetség létre jött, a mennyei Atyánk és a Fiú elõre látták, hogy sokan fogják el hanyagolni a Krisztussal való kapcsolatukat. Ezek langyossá vagy hideggé is válnak és idõvel el fognak esni. Így az Atya és a Fiú megegyeztek, hogy, ha egyik juh elveszne vagy rossz útra térne, Jézus utána fog menni, hogy visszahozza a nyájba.

Az igazság az az, hogy a halott emberiséget életre lehet kelteni a gyógyító vizek által. "Ez a víz...a tengerbe megyen be,...és meggyógyul a víz" (Ezékiel 47:8) Mikor Isten gyógyító vize kezd folyni, közelében minden kizöldül - egy fûszál itt, egy növény ott. Lassan az egész kert zöld lesz.

Kedves szent, Isten még mindig vágyódik utánad. És még mindig van egy terve életedre. Tény az, hogy újonnan tudod életedet elkezdeni. Megígéri, hogy mindent újjáépít ami elpusztult és elpazaroltál életedbõl., akármilyen hosszan tartott az. "És kipótolom néktek az esztendõket amelyeket tönkre tett a szöcske, a cserebogár és a hernyó és a sáska" (Jóel 2:25)

Te még mindig lehetsz az Õ hajléka- tanulhatod titkait és elfogadhatod megnyilatkozásait: Ismerd el, hogy el voltál foglalva, minden mással inkább mint Istennel. Valld be, hogy nem hallgattál hívására: "Annakokáért mondja: Serkenj föl aki aluszol és támadj fel a halálból és felragyog tenéked a Krisztus." (Efézusbeliek. 5:14)

Kiálts fel hozzá most: "Oh Istenem, gyógyíts meg. Keltsed fel a lelkem. Rázz engem ki ebbõl a szunnyadtságból. Meg akarok változni: Tudom, hogy sok dolgod lesz bennem Uram, de vágyódom a te friss érintésedre."

Jeremiás kimutatja Isten szívét az Õ népe felé akik elhanyagolták és elfelejtették Õt: "...térj vissza elpártolt Izráel...és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, azt mondja az Úr,...csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hûtlenné lettél az Úrhoz a te Istenedhez;...mert én férjetekké lettem néktek és magamhoz veszlek titeket...térjetek vissza, szófogadatlan fiak és meggyógyítom a ti elpártolástokat." (Jeremiás 3:12-14,22)

Ézsaiás hozzáadja ezt a bíztatást: "...Magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívûvel is, hogy megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek és nem mindenha haragszom...megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, Békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom õket.!" (Ézsaiás 57: 15-19)

Az Úr mondja neked: "Gyermekem egy ideig haraggal voltam irántad. Átadtalak az ürességnek és egyedüllétnek, de most újjáépítek mindent amit az ördög lerombolt."

Életed újra egy kert lehet. Soha nem késõ, hogy újra kezdd. Engedd meg az Úrnak, hogy változtassa ezt a napot az új kezdet elsõ napjává számodra.

Dicsõség az Õ Szent Nevének!