2011. szeptember 13., kedd

Scofield: Mózes 5. könyve

Az 5Mózes Izráel történetének áttekintésével kezdődik, utána bővebben kifejti a megelőző könyvek néhány alapvető törvényét, és próféciák sorával végződik, melyek Izráel történetében valósulnak majd meg, míg véglegesen vissza nem térnek Palesztinába.
A könyv Deuteronomium címe a Septuagintából és a Vulgatából származik, s azt jelenti: Másodszor a törvény. A héber címe: Debarim, szó szerint: Szavak (Igék).
A könyv főként Mózes búcsúbeszédeit tartalmazza, melyeket közvetlenül halála előtt Moáb mezején, Palesztina földjével szemben mondott el. Több mint nyolcvan hivatkozást találunk erre a könyvre az ÚSZ-ben, és Krisztus többször idéz belőle, mint bármelyik ÓSZ-i könyvből. A könyv kiemelkedő mondanivalója Isten szeretete és az ember engedelmessége.

Az 5Mózest a következő részekre oszthatjuk:
I. Első beszéd: Izráel történetének áttekintése a kivonulástól kezdve, és annak tanulságai, 1-4.
II. Második beszéd: A sínai tör- vény ismétlése, intések és figyelmeztetések, 5-26.
III. Harmadik beszéd: Áldás az engedelmesekre, átok az engedetlenekre, 27-28.
IV. Negyedik beszéd: A palesztinai szövetség: figyelmeztető szavak és áldás ígérete, 29-30.
V. Befejezés: Mózes utolsó szavai, tettei és halála, 31-34.