2011. szeptember 9., péntek

Biblia - Az érzelem bűnei és a szexuális bűnök

Hálátlanság (2Tim 3:2).

Szülõkkel szembeni tiszteletlenség, engedetlenség (2Móz 20:12, 21:17; Mt 15:3–6; Ef 6:1–3). Engedelmességgel természetesen a gyermek csak addig tartozik a szüleinek, ameddig kiskorú. Tisztelettel azonban felnõttként is tartozik nekik. A tisztelet a Szentírásban azt is magában foglalja, hogy idõs korban, ha szükséges, gondoskodik róla anyagilag.

Gonoszság, rosszakarat, rosszindulat (Róm 1:29).

Romlottság, jellemtelenség (Róm 1:29).

Irigység (Róm 1:29).

Gyûlölet, gyűlölködés, gyilkosság (2Móz 20:13). A gyûlölet már gyilkosságnak számít az Újszövetségben (Mt 5:21–26; 1Jn 3:15). Külön érdemes megemlíteni mindenféle fajgyûlöletet, ezek között is a legrosszabb az antiszemitizmus: ez okkult bûn is egyúttal, mivel Isten választott népe és Isten rajtuk elvégzendõ terve ellen van (1Móz 12:3, 27:29; 4Móz 23:7–8; Róm 11:11–32).

Rosszban mesterkedés (Róm 1:30).

Összeférhetetlenség (Róm 1:31).

Szeretetlenség (Róm 1:31).

Engesztelhetetlenség, haragtartás, keserûség (Róm 1:31).

Irgalmatlanság (Róm 1:31).

Ellenségeskedés (Gal 5:20).

Harag (Gal 5:20).

Pártütés, lázadás, engedetlenség (Gal 5:20). Bármilyen Istentõl rendelt tekintéllyel való szembeszegülés.

Önzés, önszeretet, önközpontúság (2Tim 3:2).

Kérlelhetetlenség (2Tim 3:3).

Kegyetlenség (2Tim 3:3).

*A bûnökrõl szóló összeállítás itt és a következõ oldalakon a Bibliában található úgynevezett „bûnkatalógusok” alapján készült: 2Móz 20:3–17; Mk 7:20–23; Róm 1:18–32; 1Kor 5:11, 6:9–10; Gal 5:19–21; 2Tim 3:1–5.Paráznaság (2Móz 20:14; 5Móz 22:23–24; Róm 1:29; 1Kor 5:1–13, 6:9–20). Minden szexuális kapcsolat, amely az egész életre, egyetlen, másnemû személlyel kötött házasság szövetségén kívül történik: paráznaság – akkor is, ha a szexuális aktus nem megy teljesen végbe, sõt akkor is, ha akár csak a szívben, a szemben elkezdõdik (Mt 55:27–30).

Házasságtörés (3Móz 18:20; 5Móz 22:22). Házasságban élõ személy szexuális kapcsolata házasságon kívül; házasságban nem élõ személy szexuális kapcsolata házasságban élõ személlyel.

Válás (Mt 5:31–32, 19:3–9). A házasság indokolatlan felbontása. Az elválás jogos indoka az Újszövetségben csak a másik fél házasságon kívüli kapcsolata lehet (Mt 5:32; 1Kor 7:10–17.). Minden más okból történõ elválást Jézus házasságtörésnek, paráznaságnak minõsített.

Bujálkodás: minden természetellenes, perverz szexuális cselekedet, akár házasságon belül is: házasélet menstruáció idején (3Móz 18:19, 20:18), természetellenes szexuális aktus, vérfertõzés (3Móz 18:6–18; 1Kor 5:1–5), nudizmus, pornográfia (film, videó, könyv stb.: Mt 5:27–30), prostitúció (5Móz 23:17), nemi erõszak (5Móz 22:24–27) stb.

Egyéb súlyos perverzitások: homoszexualitás (3Móz 18:22, 29, 20:13; Róm 1:24–27; 1Kor 6:9) , szodómia (2Móz 22:19, 3Móz 18:23–29) , transzvesztitizmus (5Móz 22:5) és minden hasonló perverzitás, fajtalanság.

Tisztátalanság (3Móz 15: 16–18; 5Móz 23:9–11; Róm 1:24; Gal 5:19). Ide elsõsorban az önkielégítés tartozik.

Új Exodus Magazin