2011. szeptember 19., hétfő

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 24.

Bárki hihet abban, amit érez, hall vagy lát. Az idő legnagyobb részében a fizi­kai szinten mozgunk és néha valóban a szemünk után kell mennünk. De én most bibliai dolgokról beszélek, szellemi dolgokról, amelyekben már nem a testi szemeink után megyünk. Isten gyógyítása szellemi gyógyítás. Az orvostu­domány a fizikumon keresztül gyógyít, a 'Keresztény Tudomány' (Christian Science) pedig az értelmen keresztül, de amikor Isten gyógyít, Ő a szellemen keresztül gyógyít. A szellemi, az isteni gyógyítás Istentől, az Atyától jön, ugyanúgy, ahogyan az újjászületés, amely a szellemünk újjászületése -, mind­kettőt a szellemünkön keresztül vesszük át. Tudjátok, hogy amikor újjászüle­tünk, nem a testünk születik újjá, mert azután is ugyanabban a testben élünk to­vább. A Biblia azt mondja: „Ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az.” Persze itt nem arról van szó, hogy a test lett újjá. Nem a fizikum változott meg. Miután megtérsz, a belső emberednek kell uralnia a testedet és helyes irányba terelnie azt. A benned élő személy, a te belső embered született újjá.

Az újjászületés az emberi szellem újjászületése. Jézus azt mondja: „Ami test­től született, test az, ami szellemtől született, szellem az.” Ránézésre nem tu­dom megmondani egy személyről, mi történt vele belül, de az idő előrehaladtá­val meg fog mutatkozni, hogy megtért-e. Nagyon, nagyon sokszor csaptak be olyan emberek, akik kijöttek az oltárhoz, imádkoztak, sírtak, ugráltak, megcsó­koltak másokat, de azután soha többé nem láttuk őket. Ez csak érzelmi élmény volt, nem újjászületés. Máskor viszont kijönnek emberek és úgy tűnik, semmilyen érzelmi átélésük nincsen, olyannyira, hogy szeretném tudni, egyáltalán történt-e velük valami. Nem is voltak elég ideig az oltárnál. Mégis nagyon so­kan közülük kiváló kereszténnyé válnak az életük során.

Tehát arról van szó, hogy hitünk nagyon sokszor fizikai érzéseken alapul. Ha­tározottan fontosnak tartom, de az utolsó helyre helyezem az érzéseket. Isten Igéje van az első helyen, az ebben való hit a másodikon, és csak ezután követ­keznek az érzések. Sok embernél ez fordítva van, és elsősorban az érzelemhez ragaszkodnak, másodszor a saját érzelmeikben való hithez, és Isten Igéje kerül a harmadik helyre. Ezek az emberek soha nem lesznek sikeresek semmiben. Nem tudod megmondani abban a pillanatban, hogy mi történik valaki szívé­ben, mert ez az emberi szellem újjászületése, de ha ez a személy világosságban jár, abban a világosságban, amivel rendelkezik, ez meg fog mutatkozni kívül is.