2011. szeptember 29., csütörtök

Scofield: Bírák könyve 1. fejezet

(1,1) A Bírák eseményei nagyrészt a Kr. e. 1400 és 1100 közti időre esnek. A Bibliában csak kevés adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy ennek a könyvnek pontos időrendjét megállapíthassuk, ezért a legtöbb időmeghatározásnál kerek számokat használtunk. Némely bírák kortársak voltak, és az ország különböző részein szolgáltak.

(1,6) „Szemet szemért... kezet kézért, lábat lábért" (2Móz 21,24). Ahogy Adonibézek a hetven királlyal bánt (7. v.), úgy fizetett neki az isteni törvény (3Móz 24,19; vö. Mt 5,38-45).