2011. szeptember 12., hétfő

Scofield: Mózes 4. könyve 32-35. fejezet

(32,1) Rúben törzse, Gád törzse és Manassé fél törzse, amelyek az ország határain kívül választottak maguknak örökséget, a világgal határmenti lakosokat, a testi keresztyéneket jelképezik (2Tim 4,10; vö. 1Móz 11,31).

(33,9) Ez a fejezet ötvenhat földrajzi nevet említ, melyek helye részben ismert, soké azonban ismeretlen. Vegyük figyelembe, hogy az említett helyek nagy része olyan 6110-más volt, ahol Izráel fiai csak rövid ideig táboroztak.

(35,6) Ezekben a versekben (6.9-28) Izráel fiai általános parancsot kapnak, hogy hat menedékvárost jelöljenek ki, három-három várost a Jordán folyó mindkét partján (14. v.). Az 5Móz 4,41-43 szerint Mózes három várost választott ki a Jordántól keletre (Bécert, Rámótot és Gólánt, 43. v.), Kánaán meghódítása előtt. A Józs 20-ban találjuk a menedékvárosok törvényét, és ez a fejezet arról is beszél, hogy Józsué kijelölt három várost a folyótól nyugatra (Kedest, Sikemet és Kirját-Arbát, 7. v.). Itt olvashatjuk a Jordán másik partján kiválasztott három város nevét is (8. v.). A menedékvárosokról szóló törvényt részletesen ismerteti az 5Móz 19,1-13, és említést tesz azokról a 2Móz 21,13 is.
A menedékvárosok kiábrázolják, hogy Krisztusnál menedéket talál a bűnös az ítélet elöl (Róm 8,1.33-34; Zsid 6,17-20; vö. Zsolt 46,2; 142,6).