2011. szeptember 17., szombat

Scofield: Mózes 5. könyve 8-13. fejezet

(8,2) Ez nem jelenti azt, mintha Isten előtt nem lenne „nyilvánvaló", hogy mi van az emberek szívében. Itt arról van szó, hogy Isten erkölcsi megtapasztalások által próba elé állítja az embereket, és ezáltal lesz nyilvánvalóvá szívük állapota. Nézzük az összefüggést a két szó között: „megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen..."

(12,5) Jeruzsálem volt az a hely, ahova Isten végül a nevét helyezte (5Móz 12,11. v.; 5Móz 26,2; Józs 9,27; 1Kir 8,29; 2Krón 7,12; Zsolt 78,68).

(13,4) Hogy igazi próféta-e valaki, annak nem az a leghitelesebb bizonyítéka, hogy „jelet vagy csodát" művel (1. v.), hanem főként az, hogy amit hirdet és tesz, megegyezik-e Isten valóságos szavával.