2011. szeptember 18., vasárnap

Scofield: Mózes 5. könyve 16. fejezet

(16,1) Vö. az ünnepek sorrendjét a 3Móz 23-ban. Itt a páskán és a sátoros ünnepen van különös hangsúly, mivel ezek Isten – Izráellel szándékolt – útjának kezdetét és befejezését jelzik: az előbbi megváltásról beszél, ami alapja mindennek; az utóbbi az újra összegyűjtött Izráelről, amely a királyságban áldást nyer. Közben található az 5Móz 16,9-12-ben a hetek ünnepe – ez a megváltott nép örömét ecseteli, amelyre a jövőben még nagyobb áldás vár. Vö. Róm 5,1-2.

(16,21) A berkek (héberül aserim) kifejezés nagyon gyakran fordul elő az ÓSZ-ben; a berkek Astóret imádására voltak szentelve, a babiloniaknál Istar, a görögöknél Aphrodité, a rómaiaknál Venus volt a neve ennek az istennőnek.