2011. szeptember 25., vasárnap

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 26.

Sok esetben nehéz az embereket kivezetni az értelmi síkról. Mindig azt mon­dom nekik, hogy akár tisztában vannak vele, akár nem, az értelmükkel próbál­nak kinyúlni és azzal próbálják elvenni a Szent Szellemet. Ilyenkor tovább küzdök velük. Nem akarok egyetlen egy értelmi cselekedetet sem tőlük; azt akarom, hogy értelmük csendes legyen és Jézusra figyeljen. Szintúgy nem aka­rok semmilyen fizikai cselekedetet sem. Nem törődöm ilyenkor a világon egyetlen egy fizikai cselekedettel sem. Szellemi cselekedeteket akarok. Az oltár körül munkálkodó emberektől hallottam, hogy így biztatták azokat, akik Szent Szellemet akartak: „Hangosabban kiálts, hogy meghallgasson az Isten!” Ha Isten azért hallgatna meg. mert hangosan kiáltozol, akkor inkább a mikro­font kellene elvenned, akkor hangosabb lenne és azt már biztosan meghallaná.

Az ilyen jótanácsok azt a benyomást keltik, hogy Isten valamilyen testi csele­kedetre reagál. Máskor meg azt mondták a vágyakozóknak: „Magasabbra kell emelned a kezedet!” Nos, ha Isten azért hallgat meg, mert a kezünket magasra emeljük, akkor talán fel kellene mennünk a gyülekezeti épület tetejére. Ezek testi cselekedetek. Ha az emberek ilyen körülmények között veszik a Szent Szellemet, rossz alapokra kerül a hitük, és mihelyst az érzések alábbhagynak, azt fogják mondani; „Lehet, hogy nem is kaptam meg? Pedig biztos voltam benne. Olyan csodálatos élmény volt!” De testvérem; a Szent Szellemben való keresztség nem élmény! Sokkal több annál. Ez a Szent Szellemnek, egy isteni személynek a befogadása. Ő személy, nem dolog.

Jézus azt mondta: „És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.” Ő azért jön, hogy éljen és lakozzon benned, neked pedig meg kell tanulnod, hogyan viszonyulj Hozzá. Ő ad neked nyelve­ken szólásra való késztetést. Sok ember itt vall kudarcot, mert újra természetes szintre lépnek. Nem hiszik, hogy megkapták a Szent Szellemet, amíg nem szólnak nyelveken. Ez helytelen. A szekeret kötöd a ló elé? Először higgy és vedd a Szent Szellemet, aztán majd szólsz nyelveken is, ennek eredményeként. Néhányan nem értik ezt. Azt szoktam nekik mondani: „Hidd el, hogy megka­pod a Szent Szellemet.” Nem az történik, hogy nyelveken szólsz és azután ve­szed a Szent Szellemet. Az Apostolok cselekedetei 2,4-ben az áll: „És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel...” Állj meg itt az olvasásban. Azt mondja: megteltek. És miután beteltek, elkezdtek nyelveken szólni.

Sokan elkezdenek nyelveken szólni, és ezután hiszik el, hogy betöltötte őket a Szent Szellem. Először hinned kell. Először el kell fogadnod. Lehetetlen, hogy előbb álljon a megnyilvánulás, mint a hit. Isten Igéje mindenki számára egyformán alkalmazható, ha hiszel és nem csak próbálsz hinni. Nem megy, ha csak próbálkozol vagy reménykedsz. Hinned kell. Mi hitben járunk és nem lá­tásban, amikor gyógyulásról, a Szent Szellemben való keresztségről, imavá­laszról vagy bármilyen szellemi dologról van szó.

A természetes szférában érzékeinket követjük. Például, ha átmegyünk az úton és a szemünk azt mondja, hogy autók közelednek, tudjuk, hogy várnunk kell. Sok dologban természetes hittel kell járnunk, hinnünk kell a szemünknek, szaglásunknak, érzéseinknek. És sok ember megpróbál Istenben is ugyanezzel a fizikai, természetes hittel hinni. Ha érzékelése azt állítja valamiről, hogy az nincs, akkor el is hiszi, hogy valóban nincs. De mi köze érzékelésünknek a Bibliához? Isten Igéje az „úgy van”, akár érzed, akár nem érzed. Isten Igéje mindig igaz. Ennél egyszerűbben már nem tudom tanítani. Ez már annyira egyszerű, amennyire csak képes vagyok ezt megmutatni, de ha még mindig nem érted, akkor olvasd tovább ezeket a tanulmányokat és Isten Igéjét, míg vé­gül a te elméd is megújul és világosságod megjelenik.