2014. július 4., péntek

Reinhard Bonnke - A szánalmas király 4.

VÁRVA ISTEN PILLANATÁT

Amikor bemegyek egy összejövetelre, nálam van az íjam és a nyilaim. A húr már ki van feszítve, mert így imádkozom a szívemben: "Uram, milyen célt jelöltél meg? Mi az ismeret beszéde ma Tőled? Merre árad a Szent Szellem kenete? Hol a mai nap kulcscsodája?" Így értem azt, hogy az íjam már lövésre kész.

Jóás király szánalmas jellem volt, de felvette az íját és a nyilait. Nem látott rendesen férfihoz nem illő könnyei miatt. Úgy megrémült az ellenség fenyegetésétől, hogy remegett a keze. Akkor azonban történt valami, ami mindent megváltoztatott. "És Elizeus a király kezeire tette kezeit." Ne aggódj. Isten ezt neked is megteszi. Ahogyan Ezsdrás ismételgette: "Megerősödtem, ahogy az Úrnak, az én istenemnek keze rajtam volt" (Ezsdrás 7:6, 9, 28; 8:18.). Nem Ezsdrás volt az egyetlen, aki megerősödött. A Biblia tele van azoknak a bizonyságtételeivel, akik "erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében". Dicsőség Istennek! Ez izgalmas!

Egy dolog az, hogy mieink az ajándékok. Isten íja és nyilat. A használatuk egy másik dolog. A "prófétáknak" nem csak azért kell kinyitniuk a szájukat, mert ők próféták. Eljön a perc, amikor Isten parancsol, és megérinti a kezünket. Hallottad már annak az elefántnak a történetét, aki megtalálta egy strucc fészkét? A strucc mama lement valahova a folyóhoz inni. Az elefánt látta a tojásokat, és nagy könnyek gördültek le az ormányán. "Hogy lehet egy anya olyan felelőtlen, hogy védtelenül hagyja a tojásait? Nos, amíg visszatér, kisegítem.” Tehát az elefánt, tele anyai aggodalommal, ráült a fészekre. Ennek a rettenetes eredménye pár összetört tojás lett Az elefántnak könyörületes szíve volt, de az elefántméretű agyába egy csepp bölcsesség sem szorult. Hasonlít rá némely keresztény?

Jóásnál ott voltak fegyverei, és Elizeusnak az érintése erőt adott neki. A király megtörölte a szemeit, és a félelme elszállt. Isteni bizakodás költözött belé. Ugyanezt mi is megtapasztalhatjuk. Én sokszor átéltem már. Hirtelen már tudom, hogy az ellenség vereséget szenvedett, és a munkái le vannak rombolva. Biztos vagyok benne, hogy csodálatos dolgok fognak történni. Ott a kenet, ami megtöri az igát. Lehetünk "erősek azzal az erővé, amit Isten ad az Ő örökkévaló Fia által.”

"NYISD KI AZ ABLAKOT!"

Elizeus ezután azt mondta Jóásnak: "Nyisd ki az ablakot kelet felé!" Tehát a tieid a fegyverek, az ajándékok, tiéd a kenet. Mi jön most? Nem lőhetsz át nyilat egy becsukott ablakon, tehát nyisd ki azt, kezdj készülődni, hozd létre az alkalmat! Mindent tegyél használhatóvá! Tisztítsd meg a fedélzetet a harchoz! Úgy értem ezt, hogy figyelj a Szent Szellemre ebben a dologban, ahogy Jóás Elizeusra figyelt! Ez jelentheti azt, hogy félre kell tenned a szokott tevékenységedet, a "hivatalos csatornákat", talán még az udvariasságot is, de ha Isten szól, cselekedj! Mindig emlékezz azonban az elefántra és a struccra! Amikor Jézus dönt, ne hagyd, hogy bárki megállítson! (Jn. 15:16.).

Kb. 15 éves voltam, amikor Isten először tette rám a kezét és használt különös módon. Észak-Németországban voltam apám gyülekezetének az imaösszejövetelén, ahol apám volt a lelkész.
Mindannyian térdeltünk, amikor Isten ereje rám szállt, és úgy éreztem, mintha a kezem elektromossággal telt volna meg. Világosan hallottam, hogy az Úr azt mondja a szívemben: "Kelj fel és tedd a kezed C. testvérnőre!" Majdnem elájultam, ahogy a lehetséges következményekre gondoltam, mert az apám nagyon szigorú ember volt. Hogy kelhetek fel csak úgy, hogy rátegyem a kezemet arra a hölgyre? Amikor viszont tétováztam, úgy tűnt, az Úr növeli a feszültséget, úgy éreztem, mindjárt meghalok. Lassan felemeltem a fejemet, és körülnéztem, C. testvérnőt keresve. Lehajolva odaosontam hozzá, hogy fel ne fedezzenek. Aztán kezemet a hölgy fejére tettem. Abban a pillanatban éreztem, hogy Isten ereje átmegy a kezemen őbelé.

Apa mégis látott engem, és az arcán látszott, hogy nem örül. Egyenesen odament a testvérnőhöz, és megkérdezte: "Mit csinált Önnel Reinhard?" A hölgy így felelt: "Ó! Amikor Reinhard rám tette a kezét, úgy éreztem, mintha elektromosság menne át a testemen, és meggyógyultam!" Amikor Isten parancsára odamentem hozzá, megtanultam egy leckét: ''Nyisd ki az ablakot,..!" Amikor Jóás ezt megtette, ki lehetett adni a következő parancsot.