2013. december 15., vasárnap

Rodney H. Browne - Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten!

Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! 2 Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. 3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; Ő alkotott minket és nem magunk; az Ő népe és az Ő legelőinek juhai vagyunk. 4 Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dícséretekkel; adjatok hálákat Néki, áldjátok az Ő nevét! 5 Mert jó az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről-nemzedékre való az Ő hűsége! Zsoltár 100:1-5
 
VÍGAN énekelj az Úrnak, te EGÉSZ föld!
 
A föld minden népét a Mindenható Isten teremtette. Az Úr szeret minden nemzetet, és folyamatosan segítő kezet nyújt feléjük. A hívő feladata az evangélium hirdetése minden teremtménynek és minden nemzetnek. A Márk 13:10-ben a következőt olvassuk: "De előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között." Isten nemcsak bizonyos fajnak és embercsoportnak az Istene, hanem minden nemzeté, akár tudatában vannak ők ennek, akár nem. Az Úr egyedül rendelkezik azzal a hatalommal és joggal, hogy az országat vezesse. Nem minden nemzet áll Isten uralma alatt, de ennek ellenére, azok is részesülnek jóságából, és végül egyedül Neki fognak számot adni.
 
És Én cselekedeteiteket és gondolataitokat megbüntetem! Eljő az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljövén meglássák az Én dicsőségemet.
Ézsaiás 66:18
 
És Elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Máté 25:32-33
 
Minden nemzetet meg fog ítélni az Úr. Ha az országok ismernék az igazságot, az emberek tömegesen jönnének Istenhez, hogy imádják Őt, és hogy elismerjék, hogy az Úr az Isten!
 
Amikor Isten jelenlétébe jövünk, hogy imádjuk, hogy szolgáljuk Őt, hogy énekeljünk, és dícséretet mondjunk az Ő nevének, ezzel elismerjük, hogy Ő a Mindenható Isten.
 
A Mindenható Isten nemcsak egy isten a sok közűl, akit imádni kell -, Ő AZ Isten! Istenként, Úrként és Szabadítóként kell megismernünk Őt saját személyes életünkben. Tudnunk kell, hogy Ő az egyedül igaz Isten - királyoknak Királya és uraknak Ura. Isten azt akarja, hogy azért jöjjünk az Ő jelenlétébe, hogy készségesen és saját akaratunkból imádjuk Őt - őszinte vidámsággal és örömmel a szívünkben és az ajkunkon. Az Úr nem fog erőltetni bennünket. Nem azt akarja, hogy vallásos kötelességből jöjjünk színe elé, hanem lankadatlan hittel és őszinte örömmel teli szívvel; minden módon elérhetővé téve magunkat Isten számára, hogy megérintesen és megváltoztasson bennünket, és hogy az Ő akarata valósuljon meg életünk minden területén.
 
De eljő az óra, és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul. 24 Az Isten Szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. János 4:23-24
 
Ő pedig felelvén monda nékik: igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ézsaiás próféta, amint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel Engem, a szívük pedig távol van Tőlem. Márk 7:6
 
Amikor méltányoljuk az Úr teremtő mivoltát, ezzel elismerjük, hogy Ő az Isten. 
 
Minekelőtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Zsoltár 90:2
 
Isten teremtett bennünket - nem magunk. Nem a magunk urai vagyunk, hanem Ő a mi Urunk. Sok ember úgy él, mintha saját maguk teremtették volna magukat; ők vannak saját kis világuk középpontjában. Ez a nézet elkerülhetetlenül felfuvalkodáshoz, kapzsisághoz és bálványimádáshoz vezet. Majd amikor ezek az emberek már mindent elveszítettek, az összes reményt is el fogják veszíteni. Ha tudod, hogy Isten teremtett téged és mindent, akkor adni akarsz, és áldás szeretnél lenni mások számára, ahogy az Úr is gondoskodott terólad és megáldott téged. Magabisztos vagy, hogy ha mindent elveszítenél, Isten akkor is veled lenne és gondoskodna rólad.
 
Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 10 Dícsér Téged, Uram minden teremtményed, és áldanak Téged a Te kegyeltjeid. 11 Országodnak dicsőségéről szólnak, és a Te hatalmadat beszélik. Zsoltár 145:9-11
 
Dícsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt, és előállottak ők. Zsoltár 148:5
 
Amikor életünk minden területére nézve elfogadjuk Isten tekintélyét, ezzel elismerjük, hogy Ő az Isten.
 
Jézus a Feje az Egyháznak - Krisztus Testének. Jézus a testté lett Ige, Aki közöttünk lakozik. Amikor alárendeljük magunkat Isten Igéjének -, amely alapján megújítjuk elménket és az Igéhez szabjuk magunkat -, ezzel elismerjük Isten hatalmát és vezetését. Jézus Urunk és Mesterünk - mi szolgáljuk Őt -, nem pedig Ő bennünket. A Szent Szellemnek, az Igazság Szellemének is alá kell rendelnünk magunkat, Ő pedig Isten Igéje szerint a saját szellemünkön keresztül fog vezeti minket. Nem a saját akaratunkat cselekedjük, hanem azt tesszük, amit Ő mond.
 
Amikor lelkesen egyetértünk a Tőle származó vezetéssel, és amikor engedelmesen azt tesszük, amit az Úr parancsol, ezzel elismerjük, hogy Ő az Isten.
 
Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? Róma 6:16
 
Miért mondjátok pedig nékem:Uram! Uram! Ha nem művelitek, amiket mondok?Lukács 6:46
 
Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram! Uram! megy be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az Én mennyei Atyám akaratát. Máté 7:21
 
Amikor kifejezzük hálánkat az Úr el nem múló szeretetéért, ezzel elismerjük, hogy Ő az Isten.
 
Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az Ő irgalmassága. 1 Krónika 16:34