2013. december 12., csütörtök

Reinhard Bonnke - A szükség 7.

Lehet teljesen igazunk, és közben lehetünk halottak. Rátapadhatunk "az igazság testére", de lehet, hogy az egy hideg holttest. Jézus nem csak azt mondta: "Én vagyok az út és az igazság", ő az élet is. Isten azt mondta, hogy Sionba "lángoló tűznek fényességét fogja helyezni (Ézs. 4:5.). Jézus tanúsította, hogy Bemerítő János az "égő és fénylő szövétnek" volt (Jn. 5:35.). A fény és hő képei. Az evangélium forró, akármennyire is mosolyog rajta a buta világ.

Nem tudom, hogyan prédikáljam Isten "élő Igéit" (ApCsel. 7:38.), ha magam nem élek. Az evangélium a tűzről szól. Nevetséges lenne hűvösen és mindennapian hirdetni. Egyszer egy hölgy azt mondta nekem, hogy egy "démon" ül rajta, bár ő újjászületett keresztény. Ezt feleltem neki: "A legyek csak a hideg kályhán tudnak megülni, de ott hosszú ideig! Szerezze meg életébe a Szent Szellem tüzét, akkor az a piszkos démon sem meri majd érinteni önt, mert megégetné a tisztátalan ujjait." Az evangélium adja a saját tüzes erejét. Ezért természetes, ha egy prédikátor lángol.

Az emberi tapasztalat szerint Isten ereje átalakul szenvedéllyé. Ezt a fajta szenvedélyt láttuk Jézusban. Az Ő szavai talán nem voltak mindig szenvedélyesek. Amikor Jézus utoljára ment Jeruzsálembe, azt olvassuk, hogy tanítványai előtt ment. A tanítványok látták, mennyire siet Jézus, "útban valónak pedig Jeruzsálembe menve fel és előttök megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának és követvén Őt, félnek vala" (Mt. 10:32.). Miért? A Jézus lelkében izzó tüzek valahogyan látszottak abban, ahogy ment.

Amikor megérkeztek, Jézus látta a templom megszentségtelenítését. Ekkor a tanítványok újra láthatták Jézus szenvedélyes érzéseinek megnyilvánulását. Félelmetessé tette Jézust az, ahogyan a templomi eseményekre reagált. A tanítványoknak eszük bejutott a Zsoltárok 69:10: "A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem”. Ez azonban a szeretet haragja volt, nem hideg düh. Jézus nem volt fanatikus dühöngő. Mindössze szerette Atyja házát. Arra vágyott, hogy a templomban Istent szabadon és boldogan imádó embereket lásson. A templomban uralkodó üzleti szellem azonban mindezt tönkretette. Jézus szíve kitört, mint egy vulkán. A lelkében égő tűz a templom megtisztítására kényszerítette. Tettei ijesztőek voltak, és ezért sokan elmenekültek a helyszínről. A gyerekek, a vakok és a bénák viszont maradtak, és Jézus meggyógyította őket.

Végül is ezt akarta tenni, ezért érte el haragja a kohó hőmérsékletét. Felháborodásának célja az öröm volt. Jézus láttán a gyerekek hozsannát énekeltek. A Szentírásban ez az egyetlen eset, amikor az Isten iránti lelkesedés valaki szerint feddést érdemel. Az egyetlen eset, amikor az Úr pitvaraiban valaki csendet követel. A farizeusok voltak azok - az Úr dicsérete elnyomta pénzes dobozuk csengését. A pénz muzsikája elnémult. Mindez hozzátartozott az Úr tüzének képéhez.