2013. december 10., kedd

Rodney H. Browne - Magasztaljátok az Urat

Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
Aki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
Aki teremtette az egeket bölcsességgel; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
Aki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
Aki teremtette a nagy világítótesteket; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
8 A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
10 Aki megverte az egyiptomiakat elsőszülötteikben; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
11 Aki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
12 Hatalmas kézzel  és kifeszített karral; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
13 Aki kétfelé választotta a Veres Tengert; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
14 És átvitte Ázráelt annak közepén; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
15 Fáraót pedig és seregét a Veres Tengerbe meríté; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
16 Aki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
17 Aki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
18 És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
19 Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
20 Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
21 És örökségül adta z ő földjüket; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
22 örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
23 Aki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
24 És megszabadított minket ellenségeinktől; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
25 Aki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
26 Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az Ő kegyelme!
 
Zsoltár 136:1-26
 
Magasztaljátok az Urat, mert Ő jó; mert az Ő irgalma és szerető kedvessége örökkévaló.
 
Ebben a zsoltárban az ismétlődő téma Isten irgalma - az Ő irgalma, szerető kedvessége és hűséges szeretete -, amely örökkévaló! Feltételezhetően ez egy válaszolgatós zsoltár lehetett, melyben a gyülekezet minden mondat után együtt elismételt egy szövegrészt. Az ismétlődés lehetővé teszi, hogy ez a fontos lecke belevésődjön az elmékbe, és valósággá váljon a dicsőítő számára. Isten a szeretet, az irgalom, a kedvesség és a hűség Istene. Nyilvánvalóan az Úr azt akarja, hogy tudatában legyünk annak, hogy Ő jó, és hogy szeretete irántunk soha nem fogy el; folyó az - hút, feltörekvő forrás -, amely soha nem apad ki.
 
Magasztaljátok az istenek Istenét, mert Ő jó; mert az Ő irgalma és szerető kedvessége örökkévaló.
 
Az Úr az Isten - Elohim - minden isten felett. Elohim valójában "isteneket" jelent, és a Szentháromságra utal - három az egyben.
 
Magasztaljátok az uraknak Urát; mert az Ő irgalma és szerető kedvessége örökkévaló.
Isten az Úr - Adonáj - uraknak Ura. Ő a legfelsők Legfelősbbike; vezetőknek Vezetője; uralkodóknak Uralkodója.
az Ő irgalma és és szerető kedvessége miatt:
- az Úr hatalmas csodákat cselekszik
Isten mindig értünk munkálkodik jelekkel, csodákkal, és csodatevő válaszaival.
- Bölcsesség és értelem által teremtette Isten az egeket, kiterjesztette a földet a vizek fölé, megformálta a nagy világítótesteket - a napot, a holdat és a csillagokat.
Az egész teremtett világ arról tanúskodik, hogy Isten a mi Teremtőnk, hogy Ő uralkodik, és mindent a kezében tart.
- Az Úr megszabadítja az Ő népét - megmenti és védelmezi őket.
Isten lesújtott Egyiptom elsőszülöttjeire; kihozta Izráel fiait közűlük erős és kinyújtott karjával; kettéválasztotta a Veres Tengert, és átvezette Izráel fiait a közepén, a fáraót és hadseregét pedig leszakította és beleveszítette a Veres Tengerbe; átvezette népét a pusztán. Az Úr TÉGED is meg tud szabadítani MINDEN helyzetből, bármennyire lehetetlennek tűnjön is a helyzet.
- Isten nagy királyokat győzött le, földjüket pedig odaadta Izráel fiainak és az ő leszármazottaiknak.
Az Úr nagy királyokat vert le: Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, földjüket pedig örökségül Izráelnek, az Ő szolgájának adta. Senki - bármilyen hatalmas is -, nem tud győzedelmeskedni Isten engedelmes gyermekei felett. Ki jöhet ellened, ha Isten veled van? Isten azt akarja, hogy mindent, amit neked ad, megőrizd, és tovább add a gyermekeid gyermekeinek. Az Úr nem olyan, hogy ad valamit, majd visszaveszi azt. Nekünk ad valamit, és elvárja, hogy bölcsen, Isten félelmében bánjunk azzal. Azonban ha nem maradunk továbbra is elkötelezettek az Ő számára, megvan az esély arra, hogy mindent elveszítsünk, amit addig adott. Maradj meg Isten akaratában, és ne engedd, hogy az ellenség kiraboljon. Isten áldása nem évül el.
- Az Úr megemlékezett rólunk alacsonyságunkban, szíve hústáblájára vésett be bennünket, és megszabadított minket ellenségeinktől.
Akkor is, ha nem vagyunk tisztában azzal, Isten mindig figyel bennünket. Ő soha nem hagy el minket; soha nem feledkezik meg rólunk; mindig a szabadulás tervén dolgozik. Milyen elképesztő, hogy az Úr bevésett minket az Ő szívébe! Ő az, Aki megszabadít bennünket ellenségeinktől. Őrá nézz; bízz Benne; nem fog csalódást okozni. Isten nem engedi, hogy az ellenség győzzön. Amikor Izráel fiait a Veres Tenger, valamint a Fáraó és hadserege fogta közre, félelem vett rajtuk erőt, azonban Isten kettéválasztotta a Veres Tengert és átvezette a népet azon, majd az egész egyptomi hadsereget belefullasztotta a tengerbe. A három zsidó férfit bedobták a tüzes kemencébe, de csak azok égtek meg, akik bedobták őket. A három izráeli kjött abból anélkül, hogy a ruhájuk füstszagot árasztott volna.
- Az Úr ételt ad minden teremtménynek.
Isten minden teremtményét jóllakatja. Esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mindenki számára gondoskodik élelemről. Milyen jó és könyörületes az Úr!
Magasztaljátok az egek Istenét; mert az Ő irgalma és szerető kedvessége örökkévaló!