2013. december 23., hétfő

Rodney H. Browne - GYERMEKEK, TISZTELJÉTEK APÁTOKAT ÉS ANYÁTOKAT

Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. 2 Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (ami az első parancsolat ígérettel). 3 Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. Efézus 6:1-3
 
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád tenéked.II. Mózes 20:12
 
Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened; hogy hosszú ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked. V. Mózes 5:16
 
Tiszteld atyádat és anyádat; és szeresd felebarátodat, mint temagadat. Máté 19:19
 
Jézus két parancsolatot adott nekünk: szeressük Istent és szeressük felebarátunkat. Ez az agapé szeretet - másokat értékesnek és drágának látni - az 1 Korinthus 13 szerinti szeretet. Jézus felebarátnak hívja a körülöttünk levő embereket, ideértve a családunkat is. Mindannyian azt a parancsolatot kaptuk, hogy kivételezés nélkül szeressünk, ezért nincs mentségünk arra, hogy ne szeressünk mindenkit. A férjeknek azt a parancsolatot adta Isten, hogy szeressék feleségüket és gyermekeiket. A feleségek azt a parancsolatot kapták, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket. A gyermekeknek azt a parancsolatot adta az Úr, hogy szeressék szüleiket, ezt a szeretetet pedig úgy mutassák ki, hogy tisztelik őket, engedelmeskednek nekik, és udvariasak feléjük.  
 
Mind a gyermekek, mind a szülők felelősséggel tartoznak egymás iránt. A gyermekeknek tisztelniük kell szüleiket, még akkor is, ha úgy gondolják, hogy szüleik követelőzőek és igazságtalanok. A szülőknek gyengéden és kedvesen kell gondoskodniuk gyermekeikről, még akkor is, ha azok engedetlenek és ellenkeznek. Mind a két félnek egymás érdekeit maguk elé helyezve figyelmesnek és szeretetteljesnek kell lennie egymás iránt.
 
A gyermekeknek tisztelniük kell szüleiket, és engedelmeskedniük kell nekik, mert:
 
az a helyes
 
ez egy parancsolat
 
a jólét áldását hordozza magában
 
hosszú élet az ígéret
 
A Tízparancsolatból ez az ötödik parancsolat, és az első olyan parancsolat, amely ígérettel jár együtt. Az ígéret az, hogy az életed meghosszabbodik, ill. kitolódik, és hogy jól lesz dolgod azon a földön, amelyet az Úr ad neked. Milyen nagyszerű ígéret - tovább fogsz élni, mint ahogy előzőleg éltél volna -, ez azt jelenti, hogy minden életkorodban egészségesebb leszel, mint egyébként lettél volna. Ha tiszteled a szüleidet és engedelmeskedsz nekik, a hosszú élet áldását, Isten kedvességét, anyagi javakat, egészséget és áldásokat mond ki rólad az Úr.
 
Miért ne akarná mindenki ezeket a nagyszerű ígéreteket? Sajnos sokan túl hálátlanok, haragosak, megbocsátatlanok, önzőek, önközpontúak és/vagy követelőzők ahhoz, hogy engedelmeskedjenek Isten Igéjének, és tiszteljék a szüleiket. Nem azért tiszteljük a szüleinket, mert szuper jó szülők, hiszen senki sem tökéletes. Vannak szülők, akik jobb szülők másoknál; azonban azért kell tisztelnünk őket, mert ŐK a szüleink.
 
Ha egy társadalom tiszteli az idős polgárait, akkor az idősek bölcsessége továbbszáll a következő generációkra. Ellenben ha a fiatal korosztály úgy gondolja, hogy mindent tud, és hogy az öregek tudatlanok, akkor az a társadalom hanyatlásnak indul.
 
Ha haragszol a szüleidre: Kérdezd meg magadtól, hogy miért haragszol. Vidd az Úr elé; vizsgáld meg Isten Igéjével. Kérdezd meg magadtól, hogy van-e jogod haragudni. Lehet, hogy olyan dolgokért vagy mérges, amelyet a szüleid megtettek, ill. nem tettek meg, vagy lehet, hogy azért, mert rosszúl reagáltál dolgokra, amelyek történtek, vagy azért, mert helytelenül álltal a dolgokhoz. Állítsd szembe egymással ezeket az érzéseket; ismerd be, hogy haragszol, és haragod okát is; kérd meg az Urat, hogy segítsen abban, hogy a haragot átadd Neki. Hozz tudatos döntést a tekintetben, hogy megbocsátasz a szüleidnek, és elfelejted a dolgot. Kérd az Úrtól, hogy bocsássa meg a haragodat.
 
Ha keserű és megbocsátatlan vagy: Cselekedd meg a fentieket. Bocsáss meg; engedd el a dolgot; Kérd az Urat, hogy bocsásson meg és segítsen elhagynod a keserűséget.
 
Ha önző és önköszpontú vagy: Bánd meg a dolgot, és kérd meg az Urat, hogy segítsen szeretetben járni. Kezj el másokat magad elé helyezni. Mindenféle módon szolgáld a szüleidet. Szeresd őket; legyél kedves, türelmes és bőkezű velük.
 
Ha áldozat önképed van: HAGYD ABBA! Ne felejtsd el, hogy nem te vagy a világegyetem középpontja, és a nap nem körülötted forog! Bocsáss meg -, majd segíts másoknak és szolgáld őket.
 
Ha hálátlan vagy: Ne a negatív dolgokra nézz. A pozitívra figyelj. Határozd el, hogy minden jó dolognak, amit a szüleid tettek érted, és minden pozitív befolyásnak, amelyet gyakoroltak az életedre örülni fogsz. Ha úgy gondolod, hogy semmi jó dolog nem jut eszedbe, akkor legalább légy hálás azért, mert életet adtak neked. A legtöbben azért ennél sokkal több dologért tudunk hálát adni.
 
Ha úgy érzed, neked minden jár: Ismed fel, hogy elkényesztettek. Valld be, hogy lehet, hogy hálátlan vagy, és döntsd el, hogy ettől a naptól kezdve elkezdesz dolgokat és embereket értékelni, és hálás leszel értük. Lásd meg, hogy egyáltalán senki nem tartozik neked semmivel. Az élet egy üres edény - neked kell megtöltened!
 
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak. Kolossé 3:20
 
A gyerekeknek mindenben engedelmeskedniük kell a szüleiknek. Ez azt jelenti, hogy minden dologban; mindenféleképpen; mindig; napról-napra; minden egyes napon; teljesen; bármi is legyen az; teljesen egészében; mindenkinek engedelmeskedni kell.
 
Az engedelmesség, amelyet Isten követel egy benső tiszteletet is magában foglal, ugyanakkor külső cselekedeteket is. Különbség van engedelmesség és tisztelet között. Engedelmeskedni azt jelenti, hogy azt teszed, amit mondanak; a tisztelet azt jelenti, hogy tiszteletet és szeretetet mutatsz. Az egyik külső cselekedet, a másik szívbéli állapot. Először Istennek engedelmeskedünk, majd a szüleinknek. A szülőknek való engedelmesség nem foglalja magában, ill. nem járhat együtt az Istennek és az Ő Igéjének való engedetlenséggel. A felnőtt gyerekeknek nem kell alárendelniük, ill. behódolniuk zsarnokoskodó szüleiknek. Amíg a gyerekek szüleik gondoskodása alatt állnak, engedelmeskedniük kell nekik. Azonban a szüleidnek adandó tisztelet felelőssége egész életedre szól.