2013. december 3., kedd

Dave Hunt - Hihetetlen metamorfózis 8.


Óriási felelősség és óriási kiváltság

A Máté evangéliuma 28. fejezetének 19. és 20. verse alapján („tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek”) elkerülhetetlen néhány következtetés:

1. A parancsolatok az Úrtól valók, és az apostolok egymást követő generációin keresztül jutottak el a mai keresztényekhez;

2. Minden kereszténynek meg kell tartania Jézus Krisztus parancsolatait, amit az első tanítványoknak adott, és meg kell tenni azt, amit Ő mondott, beleértve az evangélium hirdetését, és azt, hogy tegyük
tanítványokká az embereket;

3. Minden keresztény az Úrtól ugyanazt a kiváltságot, felelősséget, hatalmat és erőt kapta, mint amit az első tizenkettő kapott. Különben hogyan tudnának engedelmeskedni a tanítványok új generációi Jézus Krisztus minden parancsának?

A korai keresztények követték ezeket az utasításokat, és még az a tudat, hogy megölhetik őket, az sem tudta elrettenteni őket. István halála után az apostolok szétszóródtak, és azt olvassuk, hogy ahová
mentek, ott hirdették az evangéliumot (Apostolok cselekedetei 8,4). Nekünk is ugyanezt kell tennünk. Minden keresztény az apostolok követője, akit a Szent Szellem hívott el és kent fel arra a feladatra, hogy Jézus Krisztus képviselője legyen, és hirdesse az evangéliumot az egész világon. Mivel minden kereszténynek ez a hatalmas küldetés adatott (az evangélium hirdetése „minden teremtménynek”), minden pillanatban a kereszt harcosa és a Királyok Királyának nagykövete. Micsoda óriási felelősség - és egyben micsoda óriási kiváltság!

Sajnos azonban vannak keresztények, akik nem hajlandók vállalni ezt a felelősséget, és úgy gondolják, hogy ez csak néhány „profinak” a dolga. Minden kereszténynek van hatalma arra, hogy ellene álljon az ördögnek, hogy az elfusson tőle; van hatalma az „oldásra és kötésre”, illetve arra, hogy Jézus Krisztust képviselje az emberek előtt - hiszen mindezzel Jézus Krisztus ruházta fel tanítványait. A Konstantin utáni évszázadok során bekövetkezett metamorfózis eredménye az, hogy a
római hierarchia felsőbb rétegeihez tartozók kizárólag maguknak követelik mindazt a jogot, amit Jézus Krisztus minden apostolának megadott, s ami egyben feladatot is jelent.