2013. december 23., hétfő

Reinhard Bonnke - Az Anti-Felkent 1.

MENNYI IDEIG TARTHAT AZ UTOLSÓ ÓRA ?

Tegyük fel, hogy most van az életed utolsó órája. Mit csinálnál? Milyen sietve és aggódva intéznéd dolgaidat! De hadd mondjam neked: valóban ez az utolsó óra.

"Fiacskáim, itt az utolsó óra" (1 Jn. 2:18.). Tudom, úgy tűnik, ez az óra már nagyon régen tart, mivel János 1900 évvel ezelőtt írta le ezeket a szavakat. Ne hagyd, hogy ez a tény megzavarjon! Egy dologban biztosak lehetünk: ha már akkor az utolsó óra volt, akkor biztos, hogy most is az van! Ma átírhatnánk ezt a szöveget, és akkor így hangzana: "Fiacskáim, ez az utolsó óra utolsó másodperce."
Amikor János leírta ezt a verset, ő Isten óráját nézte, nem a miénket. Isten órájának a mutatói nem álltak meg. Meddig fog tartani Isten utolsó órája a földi időmérés szerint? Azt az egyet tudjuk, hogy nem tudjuk, milyen közel vagyunk a véghez. "Arról a napról és óráról pedig senki sem tud" - mondta Jézus a Máté 24:36-ban. Nyilvánvaló azonban, hogy minden nappal közelebb vagyunk a véghez. Pál is így látta ezt: "Tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk" (Róm. 13:11.)

Ha bárki is úgy gondolná, hogy csak 60 perce van hátra, valószínűleg nem mellékes dolgokkal töltené az időt. Megtudnánk, mi volt fontos az illetőnek, amint pereg a homok. Nem menne el megvenni a legdivatosabb kalapot, az újság pénzügyi rovatát se futná át, hogy lássa, hogy állnak a részvényei. A végre összpontosítana, és az egész életet a megfelelő szempontból nézné.

Valaki egyszer azt mondta, hogy a legtöbb ember úgy él, mintha az élet egy állandó előkészület lenne. A Biblia üzenete szerint napjaink "számosak" - nem számtalanok. Valójában csak a fontos dolgokra van idő. Most különösen Jézus Krisztus egyházára gondolok. Az emberek gyakran rámutatnak, hogy az élet ezer részletből áll, de az apróságok nem vehetik el a helyet a fő dolgok elől. Az egyháznak egy céllal kell foglalkoznia: a Sátánnal vívott háborúval és a lelkekért folytatott hadjárattal.

Jézus hatalmas jellemzője az volt, hogy akkor jött el, amikor az Atya küldte. Ránk annak kell nagyon jellemzőnek lennie, hogy akkor megyünk, amikor Jézus küld minket. "Amiként engem küldött az Atya, én is akképen küldelek titeket" (Jn. 20:21.). Az egyháznak el kell határoznia, hogy mindent figyelmen kívül hagy, ami akadályozza a haladását.

AZ UTOLSÓ ÓRA LOGIKÁJA

Amikor az Fge kihirdeti, "ez az utolsó, óra...", akkor ez valóban az. Az evangélium üzenete szempontjából „ mindig az utolsó órában vagyunk. Isten sportszerű és igazságos volt minden nemzedékkel szemben. Ez a Szentírás "fenyegető közelséginek nevezhető egyedülálló és különleges tanítása.
Sokan elandalodnak azon a gondolaton: "Még négy hónap van az aratásig." Ha tudni akarod, hogyan tett egy olyan ember, mint Pál egyedül olyan sokat, olvasd el a vallomását az 1. Korintus 7:29-31-ben! Ő úgy élt, mintha mindennek a vége a küszöbön lenne, mintha bármely percben lehúzhatnák a függönyt.

"Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért akiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának, és akik vigadnak, mintha nem vigadnának, akik vesznek, mintha semmijök sem volna. És akik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja."

Az evangélium örökkévaló, de a hirdetéséhez nem áll rendelkezésünkre az örökkévalóság. Azt gondolhatnánk, hogy sok időnk van, amint elnézzük az egyház gyakran lusta megmozdulásait az evangélium érdekében. Csak a földi életünk alatt érhetjük el azokat, akik a kortársaink. Jelenleg több, mint öt milliárd lélek él. Ebben a világban élnek, nem egy határozatlan jövendő korban, amikor evangelizálni kell majd. Ez az utolsó óra!