2013. december 8., vasárnap

Dave Hunt - Elvtelen szövetségek 1.

Jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül; akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
Jelenések 17,1-2

Olyan szintre alacsonyodott le [IX. Piusz pápa], hogy politikai paráznaságot elkövetve egyesült bármilyen világi hatalommal és az összes zsarnoki rendszerre épülő állammal; meggyalázta a keresztet: az áldozat és üdvösség szimbólumát a zsarnokság és romlás szimbólumává tette. Azok, akik magukat Krisztus földi helytartóinak hívják, az ördögi zsenialitás helytartóivá lettek.
Giuseppe Mazzini olasz hazafi 1863-ból

A hét hegyen épült várost Isten azzal vádolja, hogy paráználkodott a föld királyaival! Már rámutattunk arra, hogy a „paráználkodni” kifejezést a Biblia nagyon gyakran szellemi értelemben használja, és Isten iránti hűtlenséget jelent. Ezékiel könyvében az egész 16. fejezet arról szól, hogy Jeruzsálem hűtlen lett Istenhez, és itt a Biblia úgy beszél róla, mint „házasságtörő asszonyáról, aki „férje helyett idegeneket fogad el” (32. vers). Jeruzsálem megsértette Istenhez fűződő szellemi kapcsolatát azáltal, hogy bálványimádó lett, és pogány népekkel lépett szövetségre. A „paráznaság” kifejezésnek ilyen jelentése a Szentírás más részeiből is világosan kimutatható.

Jeruzsálem azonban nem lehet azonos ezzel az asszonnyal, mert ahogy azt már az előzőekben is láttuk, nem épült hét hegyre, és a többi kritériumnak sem tesz eleget. Az a város, amit ez az asszony szimbolizál, azt állítja magáról, hogy Jeruzsáleméhez hasonló hűségi kapcsolat fűzi Istenhez. Róma valóban azt állítja, hogy Jeruzsálem helyett ő érdemli ki Isten szeretetét. Az Istennel kialakított jó viszonyt azonban megmérgezte azzal, hogy elvtelen szövetségre lépett istentelen földi uralkodókkal.

A történelem rengeteg bizonyítékot szolgáltat a Vatikán és más világi hatalom között létre jött szövetségekre. Sok bizonyítékot találunk még Róma templomaiban és műemlékeiben is. A Vatikán múzeuma például tele van olyan felbecsülhetetlen értékű festménnyel, szoborral, szőttessel, arannyal és ékszerekkel, amiket egykor despota uralkodók viseltek, illetve őriztek kincstárukban. Ezeknek többségét királyok, királynők, császárok vagy kormányok adományozták a pápáknak szövetségük jeléül. Ezeket a szövetségeket a Biblia elítéli, és elképzelhetetlen, hogy Jézus Krisztus menyasszonya egy ilyennek tagja legyen.