2013. december 5., csütörtök

Dave Hunt - Hihetetlen metamorfózis 9.

Életbevágó különbségek

Jézus Krisztus nagyon világosan különbséget tett a császár és Isten között: „Adjátok meg ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek” (Márk 12,17). Ez nagyon fontos. A katolikus egyház azonban összeházasította Istent a császárral. Az egyház és az állam eggyé vált, az egyház kezében van az irányítás, az állam pedig teszi, amit mondanak neki. Ma is ez a helyzet azokban az országokban, ahol a többség katolikus.

Jézus Krisztus ugyanígy elkülönítette az Ő országát a világtól, mint ami nem e világból való (János 18,36). A pápák figyelmen kívül hagyták ezt, és azt állítva, hogy Krisztus képviselői, olyan birodalmat, királyságot építettek ki, ami nagyon is e világból való - bár erről azt állítják, hogy Isten országa. Ez az ország természetesen világi uralkodókkal kötött szentségtelen szövetségek során valósult meg.

Jézus Krisztus elválasztotta a világot és az Ő egyházát, amit kihívott a világból (János 17,18-20). János apostol ezt mondja: „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete” (I.János 2,15).

Mindazokhoz a különbségekhez, amiket Jézus Krisztus megjelölt, ragaszkodniuk kell azoknak is, akik Őt követik: „Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet...; aki nem szeret engem, nem tartja
meg az én beszédeimet” (János 14,23-24); „Miért mondjátok pedig nékem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amiket mondok?” (Lukács 6,46)